Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг гуравдугаар хэлэлцүүлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг ажиллаж байгаа.   Өнгөрсөн долоо хоногт энэ ажлын хэсэг хуралдаагүй гэдгийг УИХ дахь АН-ын зөвлөл онцолсон. Ер нь бол зөвшилцөх  ажлын хэсгийнхний үндсэн зорилго бол сөрөг хүчинтэй ойлголцолд хүрч, тохироо хийх. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмаар хоёрдугаар хэлэлцүүлэг хийгдсэн бол