Tag : Мөсөн гол

Мөсөн голууд хурдацтай хайлж эхэлжээ

28
Олон улсын эрдэмтдийн баг 215 мянга орчим мөсөн голд судалгаа хийж, нийтдээ 158 мянган хавтгай дөрвөлжин км талбай эзэлж буйг тогтоожээ. Мөсөн голуудын нийт эзлэхүүн сүүлийн жилүүдэд 18 хувиар буурсан байна. Эрдэмтэд судалгаандаа Антарктик болон Гренландынхаас бусад дэлхийн бүх мөсөн голын мэдээллийг хамруулсан тухай Швейцарын Цюрихийн политехникийн /ETH Zurich/ сургууль

Мөсөн голууд хурдацтай хайлж эхэлжээ

139
Олон улсын эрдэмтдийн баг 215 мянга орчим мөсөн голд судалгаа хийж, нийтдээ 158 мянган хавтгай дөрвөлжин км талбай эзэлж буйг тогтоожээ. Мөсөн голуудын нийт эзлэхүүн сүүлийн жилүүдэд 18 хувиар буурсан байна. Эрдэмтэд судалгаандаа Антарктик болон Гренландынхаас бусад дэлхийн бүх мөсөн голын мэдээллийг хамруулсан тухай Швейцарын Цюрихийн политехникийн /ETH Zurich/ сургууль даваа