"HAWAII SPORT" center-ийн дэргэдэх теннисийн сургалт өдөр бүр элсэлт авч байна. Манай клубын талбайн теннисний сургалтад: Ганцаарчилсан болон хослосон Групп Гэр бүлийн Мини теннис гэсэн ангиудтай бөгөөд бүх насныхан хичээллэж болдогоороо давуу талтай юм. Талбайн теннис нь бие бялдрыг эрүүл чийрэг болгон хөгжүүлэхээс гадна хурд хүч шаардан хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх болно. Манай сургалтад бүртгүүлснээр стандартад нийцсэн зай