Tag : Төрийн ордны барилга

Төрийн ордны барилгыг нурах аюултай гэх дүгнэлтийг МХЕГ-аас гаргаж байжээ

2180
Төрийн ордныг газар хөдлөлтөд тэсвэргүй талаарх дүгнэлтийг 2016 онд МХЕГ-аас гаргаж байжээ. Тодруулбал, МХЕГ-аас Төрийн ордны барилга байгууламжийг 2000 онд паспортжуулсан. 1951, 1961 оны өргөтгөлийн барилгууд нь газар хөдлөлтийг тэсвэрлэж чадваргүй, 1981 оны өргөтгөлийн барилга нь одоо хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа норм дүрмийн зарим шаардлагыг хангахгүй гэсэн үнэлэлт гарган, яаралтай

Төрийн ордны барилгыг газар хөдлөлтөд тэсвэргүй гэх дүгнэлтийг МХЕГ-аас гаргаж байжээ

188
Төрийн ордныг шинэчлэн барих асуудал нэлээн шүүмжлэл дагуулж байна. Иргэдийн зүгээс зүгээр байгаа барилгыг нурааж дахин шинэ барилга барьж үргүй зардал хийх гэж байна, Төрийн ордонг шинээр барьж яах гэж байгаа юм гэхчлэн бухимдлаа илэрхийлсээр байгаа. Тэгвэл Төрийн ордныг газар хөдлөлтөд тэсвэргүй талаарх дүгнэлтийг 2016 онд МХЕГ-аас гаргаж байжээ. Тодруулбал, МХЕГ-аас