Иран улс Фордо дахь объект дээр ураан баяжуулж эхэлсэн талаар тус улсын Цөмийн эрчим хүчний байгууллага мэдээллээ. "Фордод уран баяжуулах, үйлдвэрлэх ажиллагаа сэргэсэн. Бүх ажиллагаа МАГАТЭ-ийн хяналтан дор явагдаж байгаа" хэмээн байгууллагын албан ёсны цахим хуудсанд мэдээлсэн байна. Иран улс 11 дүгээр сарын зургааны өдөр Фордо дахь цөмийн объект дээр ийнхүү уран