-УЛААНБААТАР ХОТ БОЛОН АЙМАГ, ОРОН НУТАГТ ХЯЗГААРЛАЛТАД БАЙГАА 85000 ИРГЭД ЗОРЧИХ ХҮСЭЛТЭЭ ИРҮҮЛЖЭЭ- УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ХУГАЦААНД УЛААНБААТАР ХОТ БОЛОН АЙМАГ, ОРОН НУТАГТ ХЯЗГААРЛАЛТЫН ДЭГЛЭМД БАЙГАА ИРГЭДИЙГ БАТЛАГДСАН ТҮР ЖУРМЫН ХҮРЭЭНД ОРШИН СУУХ ГАЗАРТ НЬ БУЦААХ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭГ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР,