Зарим төрийн албан хаагчдын хөрөнгө орлогоосоо давсан зарлага,  үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх нь жирийн л үзэгдэл болж. Тухайлбал,  Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Х.Батбилэг. Тэрбээр жилийн 27 сая төгрөгийн орлоготой ч нэг орон сууцны байр, нэг зуслангийн байшинтай. Энэ хоёрын үнэлгээ нь 670 сая төгрөг. Мөн 200 сая төгрөгийн үнэтэй