Номын салбарт тэр дундаа хүүхдэд зориулсан номуудад алдаа ихтэй, болж бүтэхгүй үлгэртэй, буруу дууриалал үзүүлэх зурагтай, тэр байтугай садар самууныг сурталчилсан зүйлс орж байгаа талаар бид хөндөн бичиж байгаа билээ. Ерөөс номын салбар зарим нэг хүнд мөнгө олох хялбархан хэрэгсэл мэт санагддаг болчихсон нь илт боллоо. Ялангуяа хүүхдэд зориулсан гэсэн