АНУ-ын цэргийнхэн, иргэд хэрэглэж буй эмийн бүтээгдэхүүнд Хятадад үйлдвэрлэсэн идэвхт орцын хэмжээ ихэссээр байгаа нь үндэсний аюулгүй байдалд эрсдэл учруулж байна хэмээн Трампын засаг захиргаа үзлээ. БНХАУ нь API (Active Pharmaceutical Ingredients) буюу эмийн идэвхт орцын үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлж, эм үйлдвэрлэгчдэд амин чухал хэрэгцээт бүрдлийг нь нийлүүлэгч болдог. Гэтэл ийм орцтой