Ном бол  ертөнцийг харах цонх мөн  гэж  нэгэн суутан хэлсэн байдаг. Гэвч өнөөдөр интернетээс шинэ мэдээлэл авч мэдлэгээ тэлэх болсноор бид энэ эрин зуунаа “Мэдээллийн эрин зуун” хэмээн нэрлэх болсон. Ийнхүү интернет бий болсноор хүмүүс ном унших нь ховор болжээ гэж шүүлжлэх хүмүүс ч олонтаа таарч байсан юм. Тэгвэл Улаанбаатар хот