Чойбалсан хотын хойд 5,5 км төв замын ажлын явц удаашралтай байгаа талаар иргэдээс гаргаж байгаа гомдол, хүсэлттэй санал нэгтэй байна. 1. Тус замын ажлын зураг төсвийг өнгөрсөн онд гүйцэтгэсэн компанид аймгаас тодорхой саналуудыг албан ёсоор өгсөөр байхад тусгаагүйгээр барахгүй мөн холбогдох яам, газрууд зураг төсвийг нь баталж, санхүүжүүлсэн байна. 2. Зүй нь