61-н гармыг том оворын авто машин эвджээ. Тодруулбал зөвшөөрөгдсөн өндрийн хэмжээнээс хэтэрсэн автомашин доогуур нь гарах гэж оролдон нураасан байна. Тэгвэл хүмүүс чанар, стандарт хангахгүй энэ мэт товчоог нурааж ахин ашиглах шаардлага баайхгүй хэмээн үзэж байна. Учир нь холгүйхэн шинэ олон улсын стандарт хангасан 22-н товчоо байсаар байтал хүнд даацын