Үйл ажиллагаагаа явуулж байх хугацаанд брокер нь хувьчлан ашиглах хэрэгслийг өргөжүүлэх бөгөөд эргэн холбогдох боломжтой гэж авч үзжээ. Лхагва гарагт Forex-ын валютын гүйлгээний, CFD-ийн үнийн зөрөөний гэрээний брокер болох AvaTrade нь Cpattern-тэй хамтран ажиллах хүрээгээ өргөжүүлнэ гэж хамтарсан мэдэгдэл хийлээ. Одоогоор AvaTrade нь брокерын MetaTrader 4 болон MetaTrader 5 консулууд дээр эдийн засгийн зөвлөхөөр суурилуулсан CPattern Guardian Angel хэрэгслийг