АНУ-ын “Moderna” компанийн гаргаж авсан вакцины эмнэлзүйн туршилтын дүн тус вакцин коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэхэд 94.5 хувь, “COVID-19”-ийн хүндрэлээс 100 хувь хамгаалах үр дүнтэй болохыг харуулжээ. Тус компани 2020 онд багтаан 20 сая тун вакцин үйлдвэрлэж, АНУ-д нийлүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд ирэх онд 0.5-1 тэрбум тун вакцин үйлдвэрлэж, дэлхийн дахинд