Нийслэлийн хэмжээнд 59 барилга цахилгаан, ус, дулаанд холбогдохгүй нь

4ad0a18fde347f7405b125bae1f201b0_LНийслэлийн Засаг дарга Э.Бат-Үүлийн захирамжаар техникийн нөхцөл аваагүй цахилгааны 15, дулааны 16, цэвэр бохир усны 17, батлагдсан архитектур төлөвлөлтийн даалгаваргүй, эскиз зураг болон ерөнхий төлөвлөгөөний зураг батлагдаагүй 10, барилгын зураг төсөлд магадлал хийгдээгүй 16 барилгын жагсаалтыг гаргаж дээрх газруудад зөрчлөө арилгах үүрэг өгчээ.

Тэгвэл дээрх 74 барилгаас 15 нь зөрчлөө арилгаж, зохих хууль, журмын дагуу техникийн нөхцөл авчээ. Харин техникийн нөхцөл аваагүй, холбогдох байгууллагаас олгох боломжгүй 59 барилгыг  цаашид ус, дулаан, цахилгаанаар хангахгүй боллоо. Тиймээс ус, дулаан, цахилгаанаар хангагдахгүй барилгуудад иргэд орон сууцны урьдчилгаа өгөх, банк санхүүгийн байгууллагууд зээл олгох эрсдэл үүсч болзошгүйг НЗДТГ-аас анхаарууллаа. Ус сувгийн удирдах газар, Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ХК,  Улаанбаатар Дулааны шугам сүлжээ ХК, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас ирсэн мэдээллийг нэгтгэн дээрх барилгуудын жагсаалтыг гаргажээ.

 Ус сувгийн удирдах газраас техникийн нөхцөл аваагүй барилгуудын жагсаалт:

 1.БГД 11-р хороо, “Өлзийт интер трейд” ХХК-ийүйлчилгээтэй 72 айлын орон сууцны барилга, үйлчилгээтэй 55 айлын орон сууцны барилга /2 блок/
2. БГД 17 хороо, 111 дүгээр цэцэрлэгийн зүүн урд тал, “Арэститур”ХХК, зоорьтой, 6 давхар /угсралтхийх үед хөлдсөнөөс  6, 7-р давхар буулгаж байгаа/
3. БГД 7-р хороо, иргэн Г.Хүүхэнбаатарын худалдаа, үйлчилгээ, амины орон сууцны зоорьтой, 4 давхар барилга
4. БГД  3-р хороо, “Уранган” ХХК-ийнурд, үйлчилгээний барилга “Даландаваа”ХХК
5. БГД 20 хороо, “Гүнгэрваа” ХХК-ийн бетон эдэлхүүний үйлдвэрийн хашаанд албанконторын барилга
6. БГД  7  хороо, нэгдсэн 3 дугаар эмнэлгийн баруун талд “МҮДИ” ХХК-ийн орон сууцны барилга
7. БГД 7 хороо “ЦэлмэгАзи” ХХК-ийн барилгын үйлчилгээ, сургалтын барилга
8. БГД 6-р хороо, 3 дугаар эмнэлгийн хойд талд, иргэн Н.Гантулгын 27 айлын орон сууцны барилга
9. БГД 21 хороо, гэмтлийн эмнэлгийн хойд талд төв замын хойно, гэр хороолол эхний эгнээ, иргэн Н.Жаргалын үйлчилгээний төвийн барилга
10.  СХД-ийн 17-р хороо, 34-ийн “А, Б” байрны дэргэд иргэн А. Батчулууны орон сууцны барилга
11.  СХД 18-р хороо, 72 айлын орон сууцны барилга “Хишиг арвин индустриал” ХХК
12.  СХД 27-р хороо, 47-р байрны хажууд суурийн нүх ухаж ул цутгасан “Өгөөмөрцэрэн” ХХК-ий барилга
13.  БЗД 25-р хороо, 111-р сургуулийн урд иргэнН.Уранчимэг, А.Мэргэннарынбарилга

Дулаан техникийн нөхцөл аваагүй барилгуудын жагсаалт:

1. БГД 18-р хороо, иргэн Д.Бямбасүрэнгийн үйлчилгээтэй орон сууцны барилга 12 давхар /Од кино театрын баруун талд хуучин БГД-ийн татварын газар/
2. БГД 17 хороо, 111 дүгээр цэцэрлэгийн зүүн урд тал, “Арэститур”ХХК, зоорьтой, 6 давхар угсралт хийгдэж байгаад дээд давхар буулгаж байгаа, мэдэгдэл хүргүүлсэн.
3. БГД 4-р хороо, Төмөр замын эмнэлгийн зүүн урд талд орон сууцны барилгын урд иргэн Нарантуяагийн үйлчилгээ, албан конторын барилга
4. БГД  3-р хороо, “Уранган” ХХК-ийн урд, үйлчилгээний барилга “Даландаваа “ХХК
5. БГД 7-рхороо, нэгдсэн 3 дугаар эмнэлгийн баруун талд “МҮДИ” ХХК-ийн орон сууц
6. БГД7 хороо, “Цэлмэг Ази” ХХК-ийн барилгын үйлчилгээ, сургалтын төвийн барилга
7. БГД 6 хороо, иргэн Н.Ямпил орон сууцны барилга
8. БГД 3-р эмнэлгийн ард талд, иргэн Н.Гантулгын 27 айлын орон сууцны барилга
9. СХД18-р хороо,”Хишиг арвин индустрийл” ХХК-ий 72 айлын орон сууцны 2 барилга
10. СХД 27-р хороо, 47-р байрны хажууд “Өгөөмөрцэрэн” ХХК-ий барилга
11.  БЗД 25-р хороо, 111-р сургуулийн урд иргэн Н.Уранчимэг, А.Мэргэн нарын барилга
12. БЗД 16-р хороо, ШШГЕГ-ын 180 айлын орон сууцны барилга

  Цахилгааны техникийн нөхцөл аваагүй барилгуудын жагсаалт:

1. БГД 18-р хороо, иргэн Д.Бямбасүрэнгийн үйлчилгээтэй орон сууцны барилга 12 давхар /34-р байрны баруун талд хуучин БГД-ийн татварын газрын байрлалд/
2. БГД 11-р хороо, “Өлзий тин тертрейд” ХХК-ний үйлчилгээтэй 72 айлын орон сууцны барилга, үйлчилгээтэй 55 айлын орон сууцны барилга /2 блок/
3. БГД 17 хороо, 111 дүгээр цэцэрлэгийн зүүн урд тал, “Арэститур”ХХК, зоорьтой, 7 давхар барилга /угсралт хийх үед хөлдсөнөөс 6, 7-р давхрыг буулгаж байгаа/
4. БГД  3-р хороо, “Уранган” ХХК-ийн урд, үйлчилгээний барилга “Даландаваа”ХХК
5. БГД  7-рхороо, 3 дугаарэмнэлгийнбаруунталд“МҮДИ” ХХК-ийоронсууц
6. БГД 7 хороо,  “ЦэлмэгАзи” ХХК-ийнбарилгынүйлчилгээ, сургалтынбарилга
7. БГД 6 хороо, иргэнн.Ямпилоронсууцныбарилга
8. БГД 3 дугаарэмнэлгийнардталд, иргэнн.Гантулгын 27 айлыноронсууцныбарилга
9. БГД 21 хороо, гэмтлийн эмнэлгийн хойд талд төв замын хойно, гэр хороолол эхний эгнээ, иргэн Н.Жаргалын үйлчилгээний төвийн барилга
10.  СХД 18-р хороо, 72 айлын орон сууцны барилга “Хишиг арвин индустрийл” ХХК
11. СХД 27-р хороо, 47-р байрны хажууд суурийн нүх ухаж ул цутгасан “Өгөөмөрцэрэн” ХХК-ий орон сууцны барилга
12.  БЗД  25-р хороо, 111-р сургуулийн урд иргэн Н.Уранчимэг, А.Мэргэн нарынбарилга

   Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар аваагүй барилгуудын жагсаалт:

 1. БГД 17-рхороо, 111 дүгээр цэцэрлэгийн зүүн урд тал, “Арэститур”ХХК, зоорьтой, 6 давхар барилга
/бетон хөлдсөнөөс 6, 7 дугаар давхрыг буулгаж байгаа/
2. БГД 7-р хороо, иргэн Г.Хүүхэнбаатарын худалдаа, үйлчилгээ, амины орон сууцны зоорьтой, 4 давхар барилга
3. БГД  3-р хороо, “Уранган” ХХК-ийн урд, үйлчилгээний барилга “Даландаваа”ХХК
4. БГД 7 хороо,  “ЦэлмэгАзи” ХХК-ийн барилгын үйлчилгээ, сургалтын барилга
5. БГД 6 хороо, иргэн Н.Ямпилын орон сууцны барилга
6. БГД 3 дугаар эмнэлгийн хойно, иргэн Н.Гантулгын 27 айлын орон сууцны барилга
7. БГД 21-р хороо, Гэмтлийн эмнэлгийн хойд талд төв замын хойно, Гэр хороолол эхний эгнээ, иргэн Н.Жаргалын үйлчилгээний төвийн барилга
8. СХД 18-р хороо, 72 айлын орон сууцны барилга “Хишиг арвин индустрийл” ХХК
9. СХД 27-р хороо, 47-р байрны хажууд суурийн ул хийсэн барилга “Өгөөмөрцэрэн” ХХК

  Магадлал хийгдээгүй зураг төсөлтэй барилгуудын жагсаалт:

 1. СБД 10-р хороо “Жинстоломтамга “ХХК-ийн зоорьтой, 4 давхар, үйлчилгээний барилга,
2. БГД 11-р хороо, “Өлзийт интертрейд” ХХК-ий үйлчилгээтэй 72 айлын орон сууцны барилга, үйлчилгээтэй 55 айлын орон сууцны барилга /2 блок/
3. БГД 17 хороо, 111 дүгээр цэцэрлэгийн зүүн урд тал, “Арэститур”ХХК, зоорьтой, 6 давхар угсралт хийгдэж байгаад дээд давхар буулгаж байгаа, мэдэгдэл хүргүүлсэн.
4.БГД 4-р хороо, Төмөр замын эмнэлгийн зүүн урд талд орон сууцны барилгын урд иргэн Н.Нарантуяагийн үйлчилгээ, албан конторын барилга
5.    БГД  3-р хороо“Уранган” ХХК-ийн урд, үйлчилгээний барилга “Даландаваа”ХХК
6.    БГД  7  хороо, МҮДИ ХХК-ийн орон сууцны барилга /нэгдсэн 3 дугаар эмнэлгийн баруун талд/
7.    БГД 7 хороо,  “Цэлмэг Ази” ХХК-ийн барилгын үйлчилгээ, сургалтын барилга
8.    БГД 6 хороо, иргэн Н.Ямпил орон сууцны барилга
9.    БГД 3 дугаар эмнэлгийн ард талд, иргэн н.Гантулгын 27 айлын орон сууцны барилга
10. БГД 21 хороо, Гэмтлийн эмнэлгийн хойд талд Төв замын хойно, Гэр хороолол эхний эгнээ, иргэн Жаргалын үйлчилгээний төвийн барилга
11.  СХД-ийн 17-р хороо, 34-ийн “А, Б” байрны дэргэд иргэн А.Батчулууны орон сууцны барилга
12. СХД 18-р хороо, 72 айлын орон сууцны барилга “Хишиг арвин индустрийл” ХХК
13. СХД 27-р хороо, 47-р байрны хажууд суурийн нүх ухаж ул цутгасан байгаа барилга “Өгөөмөрцэрэн” ХХК

Б.Заяа

Монцамэ агентлаг


URL:

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд FACT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 9318-5050 утсаар хүлээн авна.