Арван аймгийн дулааны станц барих төсөл

b773c429ff23724bd8b06f82c9a6040609387759

1

Санхүүжүүлэгч байгууллага, орон БНСУ-ын Экспорт-импортын банк /EDCF/

2

Санхүүжилтийн хэлбэр /зээл, тусламж, холимог/ Зээл тусламж

3

Санхүүжилтийн дүн /үндсэн валют/ 148,721,000 ам доллар

3.1

     Зээлийн санхүүжилт 148,721,000 ам доллар

3.2

     Буцалгүй тусламжийн санхүүжилт байхгүй

3.3

     Төсвийн санхүүжилт 1,200,000 ам доллар

4

Төсөл хэрэгжих хугацаа 2019-2022

6

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага Эрчим хүчний яам

7

Төслийн статус Төрийн байгууллагын албан газар

/Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж/

Төслийн зорилго:

-  Иргэдийг тогтвортой, найдвартай дулааны эрчим хүч болон хэрэглээний халуун усаар хангаж, амьдрах орчныг сайжруулах,

-  Байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай дулааны станц барих замаар хүрээлэн буй орчин, уур амьсгалын чанарыг сайжруулах.

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж:

-  Найдвартай халаалт, хэрэгцээний халуун усаар иргэдийг жилийн турш хангаж, иргэдийн ажиллаж, амьдрах орчин, нөхцөл сайжирч, дэд бүтэц, үйлдвэрлэл хөгжиж, орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөөг үзүүлнэ.

-  Агаар, орчны бохирдол, хүлэмжийн хийн ялгарал буурна.-Нэгж дулаан үйлдвэрлэхэд зарцуулах нүүрсний хэмжээ, нүүрс тээвэрлэлтийн зардал буурна.

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн байршил:

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө, Айбиз Стайлез Улаанбаатар, Оффисын хэсэг, 7-р давхар.

Холбоо барих утас:

70001196

Мэдээний төрөл: Төсөл хөтөлбөрүүд


URL: