Далан хар ууланд байрладаг томоохон цахилгаан станц

Далан хар ууланд байрладаг томоохон цахилгаан станц

 

Далан хар уулын оройд уулсаар хүрээлэгдсэн тунгалаг ус нь хүмүүсийн анхаарлыг татна. Үнэн хэрэгтээ энэ бол Хөххотын ус татаж цахилгаан хадгалах ХХК-ын /цахилгаан хуримтлуулах станц гэж нэрлэдэг/ усан сан юм.

Цахилгаан станц нь ус дамжуулах системээр холбогдсон дээд ба доод гэсэн хоёр усан сантай бөгөөд ус шахах, гаргах явцад цахилгаан эрчим хүч, боломжит энерги нь бие биендээ хувирдаг.

Уг цахилгаан станц нь ӨМӨЗО-ны анхны бөгөөд одоогоор цорын ганц цахилгаан станцын хувьд эрчим хүчний сүлжээний бүтцийг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой юм. Энэ нь салхи, нарны цэвэр эрчим хүчийг шингээж, эрчим хүчний сүлжээний найдвартай байдлыг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой юм.

Цахилгаан станц баригдаж ашиглалтад орсноос хойш Өвөр Монголын цахилгаан сүлжээний аюулгүй, тогтвортой байдлыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.

 

Найруулагч: С.САРАНЧИМЭГ
Эх сурвалж: politics.gmw.cn

URL: