“Монгол улсын Үндсэн хууль”-ийн мөн чанар, түүний хэрэгжилтийн зарим асуудал

906183_508486585881566_58030165_o

Үндсэн хууль гэдэг нь аливаа улсын нийгэм, эдийн засаг төрийн байгууламжийн эрх зүйн үндэс, хүний эрх эрх чөлөөг бататган бэхжүүлсэн хууль зүйн дээд хүчин чадалтай хамгийн гол тулгуур хууль юм.

Үндсэн хуулийн мөн чанар. Энэ нь Үндсэн хуульд чухам хэний эрх ашиг сонирхлыг илэрхийлж байна вэ? Гэдгээр тодорхойлогдох бөгөөд жам ёсны онол ёсоор Үндсэн хуулийн мөн чанар нь ард түмний хүсэл зоригоор илэрхийлэгдэнэ хэмээн үздэг бол нормативистууд эрх зүйн хэм хэмжээний дээд хүчин чадал нь Үндсэн хуулийн мөн чанарын илэрхийлэл хэмээн үздэг байна.

Орчин үед Үндсэн хуулийн мөн чанар нь төрийн эрх мэдлийг хууль зүйн арга хэрэгслээр хязгаарлаж улмаар нийгмийн үнэт зүйлсийн нэг болох хүний эрх, эрх чөлөөг иш болгосон төрийн удирдлагын хэлбэрийг эрх мэдэл хувиарлах онолын дагуу бий болгож нийгмийн ашиг сонирхолд үйлчлэхэд оршино. [1]хэмээн тодорхойлжээ. Тэгэхээр Үндсэн хуулийн мөн чанарын нэг илэрхийлэл болсон төрийн эрх мэдэл хувиарлах онолын мөн чанарыг авч үзье.

Төрийн эрх мэдэл хувиарлах онол нь төрийн удирдлагын боловсронгуй тогтолцоог хангах үүднээс бус, “хүний эрхийг хамгаалах механизмыг бүрдүүлэх” хэрэгцээ шаардлагаас урган гарсан.

Төрийн эрх мэдэл ямар нэг хязгаарлалтгүй байх нь дарангуйлал орших, хүний төрөлх эрх зөрчигдөх нөхцөл болсоор байсан тул хүний төрөлх эрхийг тунхаглах нь төрийн эрх мэдлийг хязгаарлах эхлэл юм. [2]

Эртний Грек, Ромд сэтгэгчид төрийн эрх мэдэл бие даасан хийгээд харилцан тэнцвэртэй байх асуудлыг бус нийгмийн зарим давхаргуудын хоорондын хөдөлмөрийн хуваарилалт зайлшгүй тухай, төрийн байгууллагуудын оршин тогтнох үндэс, бүрэлдэхүүн, зорилт, чиг үүргийн тухай авч үзэн, тэдгээрийн бүрэн эрхийг зааглахын чухлыг тэмдэглэж иржээ.

Жишээ нь: Платон эрх мэдэл хуваарилах онолын талаар “нийгмийн язгуур давхраа“ хоорондын “хөдөлмөрийн хуваарь“ гэсэн утгаар илэрхийлж, давхраа бүр бусдын хэрэгт оролцохгүй зөвхөн өөрт ногдсон хүрээнд ажиллаж хот улсынхаа хэрэгцээг хангаж байвал зохино гэжээ.

Мөн 17-18-р зууны үед Английн улс төрийн гүн ухаантан Дж.Локк хүний амьд явах эрх /Life/, эрх чөлөөтэй байх /Liberty/, өмчлөх эрх /Property/-ийг эзэн хаан ч хууль ч олгоогүй хүн хэнээс ч гуйж аваагүй өөрт нь л байдаг салшгүй төрөлх эрх гэж тунхаглажээ.  Дж.Локкийн “LLP” онол Англий төдийгүй бүх Европ дахинаа түгэн дэлгэрч улмаар 1789 оны Францын  “Хүн ба иргэний эрхийн тунхаг”-т хүний эрхийг хамгаалах гол механизм бол төрийн эрх мэдлийн хувиарлалт гэдэг үзэл санааны үндсийг бүрдүүсэн юм. Тухайлбал, 1-р зүйлд “Хүмүүс ижилхэн эрх эрх чөлөөтэй төрж амьдардаг”, 5-р зүйлд “хууль бол нийтлэг хүсэл зоригийн илэрхийлэл мөн”, 2-р зүйлд “аливаа улс төрийн холбооны гол зорилго бол хүний салшгүй болон жам ёсны эрхийг хангах явдал мөн”, 16-р зүйлд “иргэд нь эрхээр хангагдаагүй, төрийн эрх мэдлийг хувиарлаагүй нийгэмд Үндсэн хууль байдаггүй” гэх мэтээр өнөөдөр ч нийгэм улс төр эрх зүйн ертөнцөд дээдлэн эрмэлзэж хэрэгжүүлэхийг зорьж байгаа гол зарчим үнэт зүйлийг агуулсанаараа түүхэн ач холбогдолтой юм.

Тиймээс хүний эрх, төрийн эрх мэдлийн хувиарлалт нь нэг зүйлийн хоёр тал мөн.[3]

Тэгэхээр 1992 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр Монгол улсын дөрөв дэх Үндсэн хуулийг батлан гаргасан билээ. Энэхүү шинэ Үндсэн хууль нь урьд урьдын Үндсэн хуулиудаас агуулга зарчмын хувьд илүү ардчилсан дээд түвшинд боловсрогдсон бөгөөд Монгол улсын өнөөгийн болон хэтийн хөгжлийн үндсийг оновчтойгоор тодорхойлж, бэхжүүлж өгсөн түүхэн ач холбогдолтой баримт бичиг юм. [4]

Тухайлбал өмнөх үндсэн хуульд эрх мэдлийн төвлөрсөн тогтолцоог хуульчилж байсан бол шинэ Үндсэн хуулиар төрийн эрх мэдэл хувиарлах зарчмын дагуу төрийн байгууллагуудыг хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийн байгууллага хэмээн ангилж тогтолцоонд оруулсан билээ.

Хэдийгээр Монгол улсын Үндсэн хуулиар  иргэд нь эрхээр хангагдаж, төрийн эрх мэдлийг хувиарласан ч  түүнийг хамгаалах механизмыг бий болгох нь чухал билээ. Энэ асуудлаар доктор /Sc.D/, профессор Н.Лүндэндорж “…иргэд нь эрхээр хангагдаагүй, төрийн эрх мэдлийг хувиарлаагүй нийгэмд Үндсэн хууль байдаггүй. Ийм орны Үндсэн хууль нь хуурмаг Үндсэн хууль буюу зүгээр л хууль зүйн текст юм. Үүнийг хоёрхон зүйлээр л шалгадаг бөгөөд 1-рт тухайн улс ардчилсан дэглэмтэй байх уу, 2-рт тухайн улсын эрх зүйн тогтолцоо ямар байх вэ гэдгээс хамаардаг. Эрх зүйн газрын зураг гэж бий Монголын эрх зүйн тогтолцоо ямар өнгөтэй байх вэ гэдгийг Separation of power шийднэ. Монгол улсад төрийн эрх мэдэл бүрэн хувиарлагдаагүй байна. Тийм байж хүний эрх эрх чөлөөг яаж хангаад байгаа юм бэ гэвэл энэ бол глобалчлалын нөлөө юм. Энэ их удаан үргэлжлэхгүй.

Үүний үр дүнд:

  1. 1.      Ардчилал хагас болно
  2. 2.      Хагас эрх чөлөө болно
  3. 3.      Хууль эрх зүйт бус болно” гэж төрийн эрх мэдэл хувиарлах онолын лекцэндээ дурдсан байдаг.

Нийгмийн амьдрал улам баялаг болж хууль тогтоомжийн зохицуулалт улам өргөн хүрээг хамарч байгаа ч нийгмийн бүхий л харилцааг хуульчлах нь эргээд rul of law-г хууль дээдлэх ёс гэсэн буруу ойлголт ард түмний дунд төрж муу хуулийг ч биелүүлнэ гэсэн ойлголтод хүрнэ. Ингэснээр эрх зүйт төр, эрх зүйт хуулийн шинж мөн чанар алдагдахад хүрнэ.

Тэгвэл өнөөдөр бид 1960 оны Үндсэн хуулинд Монгол улсын иргэн хувийн өмчтэй байхыг хориглосон шиг 2012 онд хувийн өмчийг хуулиар биш захиргааны актаар хязгаарлах тохиолдол гарч байна. Энэ бол rul of law биш.

2012 оны 08-р сарын 22-ны өдрийн Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлчит бус хуралдаанаарУлаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний хэт ачааллаас урьдчилан сэргийлэх, иргэдийг нийтийн тээврийн хэрэгслэлээр зорчуулах боломжийг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээ авах тухай” гэсэн 02/8 дугаар тогтоол дэмжигдэж 2012 оны 08 дугаар сарын 27-ноос 10 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэл 1 ба 6-аар төгссөн улсын дугаартай автомашин даваа гаригт, 2 ба 7-аар төгссөн улсын дугаартай автомашин мягтар гаригт, 3 ба 8-аар төгссөн улсын дугаартай автомашин лхагва гаригт, 4 ба 9-өөр төгссөн улсын дугаартай автомашин дүрэв гаригт, 5 ба 0-аар төгссөн улсын дугаартай автомашин баасан гаригт замын хөдөлгөөнд оролцохгүй гэсэн агуулга бүхий тогтоол гарсан билээ.

Ингээд тогтоолын хэрэгжилтийн туршилтын хугацаа дуусч 2012 оны 11-р сарын 16-ны өдрийн  Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 4/14 дугаар тогтоолоор дээрхи шийдвэрийг хэвээр үлдээж үргэлжлүүлэн зохион байгуулах тухай тогтоол гаргасан.

Уг захиргааны актын эрх зүйн үндэслэлийг шалгавал “… хуульд өөрөөр заагаагүй бол нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн амьдралын тулгамдсан асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх эрхтэй”[5],  “Хурал, Засаг даргаас хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд гаргасан шийдвэр тухайн нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөгдөх бөгөөд түүнийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан, иргэд заавал биелүүлнэ”[6], “Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал нь Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрх эдлэхээс гадна дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

1/ нийслэлтэй холбогдсон асуудлаар хууль тогтоомжид нийцүүлэн бие даан шийдвэр гаргах;

2/ нийслэлд хэв журам сахиулах, хотын аж ахуй, оршин суугчдын нийгэм, соёлын асуудлаар нийтээр дагаж мөрдөх журмыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргаж, биелэлтэд хяналт тавих;

3/ нийслэл, түүний оршин суугчдын нийтлэг ашиг сонирхлыг хөндсөн, өөрийн эрх хэмжээнд  шийдвэрлэх боломжгүй асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр Монгол Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, холбогдох бусад байгууллагад санал тавих;

4/ нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, хот байгуулалт, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, хүн амын үйлчилгээтэй холбогдох асуудлаар төрийн захиргааны төв байгууллагад санал тавьж шийдвэрлүүлэх;

 5/ нийслэлийн хэмжээнд тэмдэглэлт ой, баяр ёслол тэмдэглэх, байгууллагад нэр өгөх, нэрэмжит болгох, хөшөө дурсгалын цогцолбор байгуулах асуудлаар өөрийн санаачилгаар болон иргэд, байгууллагын саналыг үндэслэн шийдвэр гаргах.[7]” гэсэн хуулийн зүйл заалтыг үндэслэжээ.

Монгол улсын Үндсэн хуулийн 4 дүгээр бүлгийн 63-р зүйлийн 63.2-т “…хурлын тогтоол, засаг даргын захирамж нь хууль тогтоомж, ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газар, харъяалах дээд шатны байгууллагын шийдвэрт нийцсэн байх бөгөөд түүнийг тус тусын нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөнө” гэж заасныг үндэслэн  Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1-т “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ” гэж заасан нь Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах, түүний удирдлагын тогтолцоо, эрх хэмжээ, үйл ажиллагааны зарчим, зохион байгуулалттай холбогдсон үүссэн харилцааг зохицуулах хэм хэмжээг эрэмбэлсэн байна. Тухайлбал энэхүү харилцааны үндсэн эх сурвалж нь Монгол улсын Үндсэн хууль бөгөөд энэ хуулийн зүйл заалт нь Монгол улсын Үндсэн хуулийн зарчим, зүйл заалтад нийцсэн байна гэсэн санааг илэрхийлж байгаа юм. Энэ нь тухайн харилцааг зохицуулж буй хэм хэмжээний нийцэл зохицлыг хангахад чиглэгдэнэ.

Мөн  уг тогтоолын үндэслэх хэсэгт заасан Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7-д зааснаар “…хуульд өөрөөр заагаагүй бол нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн амьдралын тулгамдсан асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх эрхтэй” гэсэн хэм хэмжээ нь эрх зүйн онолын хэм хэмжээний нийцэл зохицлынх нь байдлаар авч үзвэл Диспозитив \нөхөгдөж гүйцэх\ хэм хэмжээ юм. Энэ хэм хэмжээний онцлог нь тухайн харилцааг зохицуулсан өөр хуулийн зүйл, заалт байхгүй тохиолдолд хүчин төгөлдөр үйлчлэхэд зориулагдсан хэм хэмжээ юм. Иймд тухайн харилцааг өөрөөр зохицуулаагүй тохиолдолд л энэ хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө гэсэн үг. Жнь: “…Хуульд өөрөөр заагаагүй бол….” гэсэн нь тухайн харилцааг өөр хуулинд өөрөөр зохицуулсан бол тухайн хуулийн заалтыг дагаж мөрдөнө гэсэн утга илэрхийлэгдэж байна.

Иймээс Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2012 оны 2/08 дугаар тогтоолын нэгдүгээр  хавсралт, 2012 оны 11-р сарын 16-ны өдрийн Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай 4/14 дугаар тушаалын 2-р зүйл нь Монгол улсын Үндсэн хуулийн 1-р бүлгийн 1-р зүйлийн 1.2-т “…ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн”, 5-р зүйлийн 5.2-т “… төр нь нийтийн болон хувийн өмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч өмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаална”,5 дугаар зүйлийн 5.3-т …өмчлөгчийн эрхийг гагцхүү хуульд заасан үндэслэлээр хязгаарлаж болно” гэсэн заалтуудыг тус тус зөрчиж байна гэж судлаачийн хувьд үзэж байна.

ХСИС-ЕЭС-ийн багш, ахлах дэслэгч Т.Азжаргал /докторант/

.


[1] Б.Нармандах “Үндсэн хуулийн эрх зүй”. УБ., 2011 он.25-26-р тал

[2] Н.Лүндэндорж “Төрийн онол”. УБ., 2008 он. 203-р тал

[3]Н.Лүндэндорж “Төрийн онол”. УБ., 2008 он. 205-р тал

[4] Б.Нармандах “Үндсэн хуулийн эрх зүй”. УБ., 2011 он.47-р тал

[5] Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль. УБ., 2006 он, 20 дугаар зүйлийн 20.1.7

[6] Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль. УБ., 2006 он, 39 дүгээр зүйлийн 39.1

[7] Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. УБ., 1994он, 8-р зүйлийн 8.1


URL:

Нэр: Ervin Saison gay cam Огноо: 4 September 2018

Good idea! Interesting tips over this web. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.| I couldn’t refrain from commenting. I have spent 3 hours trying to find such informations. I’ll also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this web. Done with the job done, I will find some live gay Webcams. Gracias!!! Greetings from Berlin!

virtual-cams.webnode.cat

Нэр: Korey Sinkler gay cam Огноо: 12 September 2018

Cool article! Interesting informations over this web. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I ‘ve spent some time looking for such tips. I’ll also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this web. Finished with the job done, I will watch some online gay webcams. Thank you!!Greetings from Miami!

virtual-cams.webnode.cat

Нэр: sa Огноо: 18 December 2018

Say, you got a nice blog post.Thanks Again.

http://www.diydoctor07.com

Нэр: Arlie Horsburgh Огноо: 29 December 2018

Great write-up, I’m normal visitor of one’s website, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

Нэр: best gel foam mattress Огноо: 26 January 2019

I love what you guys tend to be up too. This sort of clever work and exposure! Keep up the good works guys I’ve added you guys to blogroll.

Нэр: framed art prints for sale Огноо: 26 January 2019

Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

Нэр: Online Shopping Огноо: 28 January 2019

You made a few nice points there. I did a search on the issue and found most folks will agree with your blog.

Нэр: pornub Огноо: 28 January 2019

A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

http://izmirbfit.com/

Нэр: Law And Development Огноо: 28 January 2019

Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

Нэр: Anonymous Огноо: 29 January 2019

The contrary side of progress and tumult is illumination, excellence and the baffling. Foresee signs and otherworldly events of a scriptural sort.

Нэр: Alina Clokey Огноо: 29 January 2019

I read this articlepostpiece of writingparagraph fullycompletely regardingconcerningabouton the topic of the comparisonresemblancedifference of latestnewestmost recentmost up-to-datehottest and previousprecedingearlier technologies, it’s awesomeremarkableamazing article.

https://issuu.com/nprod7uctrev

Нэр: Anonymous Огноо: 29 January 2019

It is likely she will experience the presentation of an aggregate inside conviction not under any condition like anything she has encountered early.

Palmistry began in China about years sooner, and has been used in Europe for fortune telling by the strays. It wound up fathomed in the midst of the charm movement of the century.

Нэр: child porno child porno child porno child porno child porno Огноо: 30 January 2019

Say, you got a nice blog post.Thanks Again.

https://izmirbfit.com

Нэр: boekhouder Огноо: 30 January 2019

Nice post! Thank you.

An extraordinary piece of the survival persona that she made is set up around that time.

The focal framework is by and large, I see what sort of beat I am going to make.

Нэр: spectrum graphics Огноо: 31 January 2019

I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Cheers

Нэр: metal tin roof Огноо: 1 February 2019

My spouse and I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be exactly what I’m looking for. can you offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a few of the subjects you write regarding here. Again, awesome website!

Нэр: Flavia Krage Огноо: 1 February 2019

Everything is very open with a very clearclearprecisereally clear explanationdescriptionclarification of the issueschallenges. It was trulyreallydefinitely informative. Your website isYour site is very usefulvery helpfulextremely helpfuluseful. Thanks forThank you forMany thanks for sharing!

https://bestmountainbik.livejournal.com/profile

Нэр: Sosyal Medya hizmetleri Огноо: 2 February 2019
Нэр: hadi bilgi yarismasi joker kodlari Огноо: 3 February 2019

hadi bilgi yarismasi joker kodlari

Нэр: takipci alma Огноо: 4 February 2019
Нэр: takipci alma Огноо: 4 February 2019
Нэр: Anonymous Огноо: 4 February 2019

you can discover unmistakable such inflatables dealt with that suit the subject of your festival.

Нэр: get link Огноо: 4 February 2019

buy here buy here

Нэр: Anonymous Огноо: 5 February 2019

In the event that the video is of another dispatch or a specific thing, it requests that the client contact the association or go to the thing page.

Нэр: link here Огноо: 5 February 2019

get site link get site link

Нэр: fuck google Огноо: 5 February 2019

Great post. I used to be checking continuously this blog and I’m impressed!

https://www.izmirescort-ilan.com

Нэр: eglence müzik sanat Огноо: 6 February 2019

Bir sitede olması gereken ne varsa hayal edip sizlerle buluşturdum. Samat, müzik, eglence ve daha bir çok konuda kendini tekrar etmeyen yeni içerikler sizleri bekliyor. Sert sesli markasına yakışır şekilde rakiplerimize örnek olacak davranışlar sergilemekteyiz. Eglenmek için sadece yapmanız gerken https://sertsesli.com/ sitemizi ziyaret etmenizdir. Hep birlikte eglenceyi doruğuna kadar yaşayalım.

Нэр: likes on instagram Огноо: 6 February 2019

followers and likesthis post check this out instagram takipçi satýn al

Нэр: buy followers Огноо: 7 February 2019

more instagram followers tamamen gerçek takipçi ve beðeni gibi seçenekleri de müþterilerine sunabilmektedir.

Нэр: fuck google Огноо: 7 February 2019

Im going to discover less regarding because it all can last for weeks.

http://www.odge.net/

Nevertheless, she has to know the certifiable character of her natural father. She invites three men from her mother’s past in the wake of examining her diary. In any case, she invites them without unveiling to her mum Donna.

This likewise applies to “sex,” in light of the way that different people pointlessness “sexual introduction” with “women.

Нэр: IMPORTANT ADVICE ON MISSING FLIGHT FOR UMRAH Conferences Огноо: 8 February 2019

Here are a couple of things you should consider while picking party scenes in Brooklyn. These wire spending plan, space need and event measure.

Нэр: fmcg jobs Огноо: 9 February 2019

When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thank you!

Нэр: Anonymous Огноо: 9 February 2019

In light of how this cash is a pushed one that has nothing to do with untouchables – banks, governments or some other fiscal alliance.

Нэр: instagram takipci satin al Огноо: 11 February 2019
Нэр: Anonymous Огноо: 12 February 2019

The DJs perceive how to form their examinations in the most essential course through music.

You can’t separate earth and another craftsmanship medium since you need an understanding of the three-dimensional world.

Roblox on the web generator made by us can give you hazard to make any get-together of Robux you’ll like paying little personality to unending Tix/Tickets, basically more and dollars.

Нэр: Brand Огноо: 12 February 2019

“Монгол улсын Үндсэн хууль”-ийн мөн чанар, түүний хэрэгжилтийн зарим асуудал | Чухлыг онцлов

http://a-brand.ir

Нэр: child porn Огноо: 13 February 2019

I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

http://izmirbfit.com/amp

Нэр: Anonymous Огноо: 13 February 2019

Custom keeping affiliations are the best choice that you have today as they won’t simply make pursues as shown by the specific size you ask at any rate will in like path proceed with the endeavor using the specific shading, plan and material that you support.

Нэр: zenci porno Огноо: 13 February 2019

There is definately a great deal to know about this topic.

http://www.lekiwi.com/amp

It has now been in closeness for well more than one century and has as far back as kept getting normality among specialists and admirers of workmanship in like manner.

Нэр: Anonymous Огноо: 14 February 2019

You Will Need: As a couple of over the best sorts of youth sustenance as you wish, spoons, and pen and paper for each visitor to record their hypotheses.

Нэр: rekor Огноо: 14 February 2019

Rekorist markası olarak en güncel haber, sağlık, spor ve daha binlerce kategoride bilgiyi sizlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tekrar etmeden kısa ve öz anlatımı, görsel ve video ile destekleyerek sıkıcı bir hal alman yayınları sizlere anlık sunuyoruz. Rekorist, bünyesinde yer alan her türlü içerik özenle hazırlanmakta ve gündemin son haberleri hızlı şekilde takip edilmektedir. Yurttan ve dünyadaki gelişmeleri analiz ederek doğruluk payı yüksek olan her konuda sizleri bilgilendiriyoruz. Sektöre adım attığımız ilk günden belli büyük bir serüvenin içinde küçük olmayı hiç arzulamadan sonuca odaklı çözümler yarattık. https://rekorist.com/ Ve bunu başarmış olmanın öz güveniyle bugünde varız ve hep olacağız diyoruz.

Нэр: fuck builder Огноо: 15 February 2019

I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

http://www.micaze.com/sitemap.xml

Нэр: seo Огноо: 15 February 2019

As 1 new york seo company, seo services are performed in accordance with the criteria of search engines in order to give a more accurate result to users. These SEO services are tailored to the user experience, and social media support is provided when necessary. In-site SEO operations; There are many factors such as the quality of the images, the appropriateness of domain names to site content, and the speed of the site. The services we provide are 100% organic seo service

Нэр: Anonymous Огноо: 15 February 2019

if in context on any reason you will miss this show, by then you have no inciting motivation to feel aggravating in light of the manner by which that you get another chance, you can go to their next show on 7 January 2017 in Toyota Center – TX Houston, TX at same time.

Нэр: Anonymous Огноо: 15 February 2019

Along these lines, it isn’t dependably central that every one of them had accomplished moved preparing or have a spot with august families.

Нэр: ankara kanal açma Огноо: 16 February 2019

Ankara kanal açma firmamızla bu hizmete ihtiyaç duyduğunuz her an güvenerek çalışma kararı alabilirsiniz. Ankara kanal açma istekleriniz tarafımızdan hızlı ve kusursuz şekilde yerine getirilir. https://ankarakanaltemizleme.gen.tr/ Talep edilen hizmeti gerçekleştirmek için son teknoloji makineler kullanarak sorunları ortadan kaldırıyoruz.

Нэр: rekorist Огноо: 16 February 2019

Rekorların sitesi olmanın mutluluğuyla işimize sımsıkı sarılmaktayız. Eğlence, müzik, sanat, sağlık ve gündeme dair ne varsa sitemiz ekranında görebilirsiniz. Editörlerimiz sizlere aradığınız her kelimede istediğiniz içeriği sunarlar. Görsel ve video anlatımlı içeriklerimizle edinmek istediğiniz bilgiyi kolaylıkla öğrenmiş olursunuz. Rekorların sitesi sloganını bizlere layık gören kitlemize sonsuz teşekkürü borç biliriz. https://rekorist.com/ Kitlemizle bütünleşerek onların talep ve isteklerine ayak uydurmayı görev edindik.

Нэр: articlefile.ir Огноо: 17 February 2019

good good good good good good good

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд FACT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 9318-5050 утсаар хүлээн авна.