Үенчийн Цагаан түнгэ “Хар түнгэ” болох ирмэг дээр-2

5-23-3“Зууны мэдээ” со­нин,“TВ9” телевиз хамтран Ховд аймгийн Үенч сумын Цагаан түнгэ багт  байрлах Хөшөөтийн уурхайн Гаалийн хяналтын бүсийн нөхцөл байдал ямар байгааг газар дээрээс нь сур­валжилснаа  “Сэтгүүлчийн эрэн сурвалжлага” булангаараа цувралаар хөндөж байгаа. Тус суманд бид хоёр өдөр ажилласан. Эхний өдөр асуудал дагуулаад байгаа баруун хязгаарт орших  Цагаан түнгийн Гаалийн хяналтын бүсэд,  Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайт дахь Цагаан хадны хяналтын бүсэд нүүрс тээвэрлэлтийн автомашины урт дараалал үүссэнтэй адил  урт дараалал үүсч, байгаль орчин, хүн амьтанд сөрөг нөлөө үзүүлж  малчид, иргэдийн эсэргүүцэлтэй тулгарсан. Тус сумын Засаг дарга Э.Уртнасан сумын 2017 оны ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 27 дугаар тогтоолд заасан газрын нэршлийг дур мэдэн өөрчилж аймгийн ИТХ-д оруулж батлуулснаас үүджээ. Ингэснээр Хятад эзэнтэй  “Мо Эн Ко” компанийн  Хөшөөтийн уурхайн Гаалийн хяналтын бүс Үенч голын гольдролд 1.3 км-ээр ойртож Байгаль орчны тухай хуулийг зөрчсөн. Хэрэв хуулийн дагуу 27 дугаар тогтоолоор заасан газарт олгосон бол голын ай сав, гольдролоос 17 км-ээр холдох байсан тухай Үенчийн Цагаан түнгэ “хар түнгэ” болох ирмэг дээр нийтлэлийнхээ эхэнд хөндсөн. Энэ удаа Цагаан түнгэ багийн ИНХ анхнаасаа хуурамч байсан. Тиймээс  сум болоод аймгийн  ИТХ-ийн тогтоол, аймгийн Засаг даргын захирамж бүгд хуулийн дагуу биш байсныг баримтаар хөндөж байна.

Сурвалжлах баг энэ са­рын 13,14-нд Ховд айм­гийн Үенч суманд ажил­ла­сан. Эхний өдөр амралтын өдөр байсан тул Гаалийн хяналтын бүсэд ажилласан юм. Харин хоёр дахь өдөр Улсын тэргүүний Үенч су­манд ажиллав. Тус Гаа­лийн бүс  сумын төвөөс 10 орчим км. Нүүрсний автомашинууд ачилт, буул­галт хийж байгаа нь харагддаг. Ажиллахаар  хар тоос босдог, салхи наашаа чиглэлтэй байвал сумын төв хар утаа, тоосоор бүр­хэг­дэг хэмээн сумын тө­вийн гу­дам­жинд яваа за­хын иргэн хэлж байлаа. Ойр­хон учир сумын төвөөс харагдаж байв. Гаалийн хяналтын бүсийн талаар гу­дам­жинд явж байгаа 20 гаруй хүнээс асуусан. Тэд­ний хоёроос бусад нь дэм­жихгүй, зогсоож өгөхийг хүсч байв. Иргэ­дээс нөхцөл байдлыг мэд­сэ­ний дараа сумын удирд­лагуудтай уулзаж тэдний байр суурийг сонирхсон юм.

Үенч сумын Засаг дарга Э.Уртнасан: МОРИН УРАЛДААНЫ ЗАМ, “ХӨРС” ШТС ХОЁР  НЭГ Л ГАЗАР

Үенч сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2017 оны 27дугаар тогтоолд  “Цагаан түнгэ багийн газар болох Улаан үзүүрт хүнд даацын автомашины дагуу морин уралдааны замаас урагш 50 га газар Гаалийн хяналтын бүс байгуулах ” нь зүйтэй гэж заасан байдаг. Энэ тогтоолын цэг, таслал, үг, өгүүлбэр бүрээр  сумын Засаг дарга захирамжаа гаргах ёстой. Түүнчлэн дээд шатны байгууллагад гаргах хүсэлт ч мөн ялгаагүй. Тэгвэл Э.Уртнасан Газар ашиглуулах тухай А/59 захирамжаа  сумын нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын тогтоолоор аж ахуйн нэгжид газар эзэмшүүлэх тухай газрын нэршлийг дээр зааснаас өөрчилж “Цагаан түнгэ багийн газар болох Улаан үзүүрт хүнд даацын автомашины зам дагуу “Хөрс” ШТС-ын урд 50 га газрыг Гаалийн хяналтын бүс байгуулах” гэснээр дээрх асуудал үүссэн. Морин уралдааны зам дагууд газар өгөхөөр өндөр хүчдэлийн шугамаас хол байна. Нөгөө талаар мананжуулах усаа Үенч голоос татна. Тиймээс худаг гаргах гэхээр холдоод байна гэсэн компанийн хүсэлтээр нааш нь жаахан татсан. Би энэ хөрөнгө оруулалт, төслийг сумандаа татах гэж хамаг хүчээ төвлөрүүлсэн. Төслийн хүрээнд найман тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийсэн. Нөгөө талаар 64 хүнийг ажлын байраар хангах гэрээтэй. Одоогоор 45 хүн ажлын байртай болсон. Тухайлбал, Гаалийн хяналтын бүсэд 15, жолооч нарт үйлчлэх дэлгүүр, цайны газар, буудал бусад үйлчилгээнд 30 орчим хүн ажлын байртай болоод байна. Мөн компанийн ханган нийлүүлэлтийг зөвхөн сумаас авах зэргээр тохиролцсон гэв. Найман тэрбум төгрөгөөр суманд  юу бүтээж босгосон талаар тодруулахад зөвхөн Гаалийн хяналтын бүсийн барилга байшин байгуулахад зориулсан. Гэхдээ хяналтын бүс ажиллаж эхэлснээр манай суманд жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих бусад олон төрлөөр хөрөнгө оруулалт хийж  хамтарч ажиллах боломж нээгдэж байна. Ажиллаад удаагүй болохоор өгөөж нь харагдахгүй. Цаашдаа 30 жилээр  газар эзэмшүүлэх гэрээ хийсэн учир хүлээх хэрэгтэй гэж байлаа. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ тус компани хийлгэсэн талаар тодруулахад 2017 онд хийсэн гэрээ үзүүлсэн юм. БОАЖЯ-наас энэ оны I улиралд багтаан байгаль орчны нарийвчилсан үнэл­гээ ирүүлэхийг шаардсан албан бичгийг “Мо Эн Ко”-д хүргүүлсэн байсан. Энэ ямар учиртай юм гэхэд тэрээр мэдэхгүй гэж байлаа.

АЙМГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД ХООРОНДЫН ЗАЙГ ТОГТООЖ ЧАДСАНГҮЙ

Дээрх газруудын солбицлол, кадастрын нарийвчилсан зургаар хоорондох зайг тодорхойлж өгөхийг сумын газрын даамал Х.Солонгоос хүссэн. Гэвч тэрээр тийм нарийн гарахгүй. Зөвхөн Гаалийн бүсийн газрыг масштабаар гаргасан зураг бий гэв. Энэ тухай аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга н.Дөлбадрал, мэргэ­жилт­нүүд нь  хоорондын зайг нарийн гаргаж хэлж чадаагүй юм. Харин цахи­маас татаж харж болох юм. БОАЖЯ зураглал гарга­сан байж магад хэмээн ай­маг, сумын удирдлагууд тайлбарлаж байв. Тус багийн иргэд болон сумын алдарч уяач Ц.Нямдаваа, малчин  Б.Баярсайхан, багийн ИНХ-ын дарга Б.Цэрэнтогтох нар хоо­рон­доо 15 орчим км-ийн зайтай. Яагаад ч Засаг дарга Э.Уртнасангийн хэлс­нээр нэг л газар гэж хэлж болохгүй гэсэн юм. Баримжаагаар харсан ч зайтай байгааг телевизийн бичлэгээр харуулахыг зорь­сон. Түүнчлэн морин уралдааны зам дагуу урагш өгөх гэхээр Алтай сум руу ойртсон. Алтай сумынхнаас манай дарга нар айсан байх. Тус сумынхан зэрлэгдүү талдаа хэмээн зарим иргэн хуучилж байв.  Ийнхүү газрыг өөрчилж өгснөөс болж  малчдын эсэргүүцэлтэй тулгарч байна. Мөн тус  сумаас Хөшөөтийн уурхайд ойрхон Булган суманд хувийн нэгэн компани Гаалийн хяналтын бүс байгуулахаар хөрөнгө оруулалт хийсэн юм. Гэвч тэд “Мо Эн Ко”-гоос их мөнгө шаардсан учраас манайд байгуулах болсон хэмээн Э.Уртнасан хэлэв. Энэ нь газар олгоход ямар нэгэн хэмжээгээр мөнгө авсан байх хардлага төрүүлж буй юм.

Ш.Отгонбаяр: ШААРДЛАГЫГ БИЕЛҮҮЛЭХГҮЙ БОЛ ТОГТООЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЖ, ХЯНАЛТЫН БҮСИЙГ ТАТАН БУУЛГАНА

Энэ тухай ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн дарга Ш.Отгонбаяраас лавласан. Тэр үед тэргүүлэгчид хуралдаад “…хүнд даацын автомашины зам дагуу морин уралдааны замаас урагш” олгохоор газрын нэршлийг тодорхой зааж өгсөн. Гэтэл Засаг дарга захирамждаа нэршлийг өөрчилж өгсөн нь үнэн. Үүнээс болж олон асуудал дагуулж байна. Асуудлын мөрөөр өнгөрсөн сарын 17-нд тус хяналтын бүсийг газар дээр нь үзэж шалгасан. Гэрээнд заасан нөхцлүүд зөрчигдөж байгааг нүдээр харсан. Тиймээс зургадугаар сарын 1-ний дотор зөрчлийг арилгах  албан даалгавар хүргүүлээд байна. Үүнд нүүрсний тортогыг хашаа давуулахгүй байх.  Сүүлийн үеийн технологийн суурин  мананжуулагч суурилуулах. Мөн Үенч сумын харьяат 13 ажилчны нийгмийн асуудал, хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны асуудалд анхаарч цалинг нь 650 мянган төгрөгөөс буулгахгүй нэг сая төгрөг хүртэл нэмэгдүүлж хортой нөхцлийн нэмэгдлийг тооцох. Цагаан түнгэ, Булга, Улаан үзүүр, Цагаан эрэгт малчин өрхүүд өвөлжиж, хаваржиж, намаржиж хадлан тэжээлээ бэлтгэдэг. Газар тарилан эрхэлдэг онцгой бүс нутаг учир нүүрсний тортог, тоосжилтыг 500 метрээс цааш газарт явуулахгүй байхаар хамгаалах, эргэн тойронд битүү мод тарих зэрэг шаардлага хүргүүлээд байна. Хэрэв энэ шаардлагыг биелүүлэхгүй бол тогтоолыг хүчингүй болгож, Гаалийн хяналтын бүсийг татан буулгах болно гэв. Би анх газар олгоход тогтоолоор зааж өгсөн байр суурин дээрээ одоо ч хэвээр байна. Засаг дарга ажлын хэсэг байгуулж өнгөрсөн хоёрдугаар сард шалгалт хийж хугацаатай үүрэг өгсөн ч  зөрчлөө арилгаагүй байна. Цагаан түнгэ багийн ИНХ-ын дарга Б.Цэрэнтогтох  “Сумын Засаг дарга Э.Уртнасан манай багийн иргэдтэй уулзаад сөрөг нөлөө үзүүлэх юм бол би өөрөө зогсоож чадна гэж хэлсэн. Энэ үгээ нутгийн цахим орчинд өөрөө  тавьсан байна лээ” гэв. Ажлын байраар хангагдаж буй ажилчдын эрх зөрчигдөж байгааг онцолсон. Тэд өдөр бүр 12 цаг ажиллаад 350-450 мянган төгрөгийн цалин авдаг. Сүү өгдөггүй. Хөдөлмөр хамгаалал муу. Түүнчлэн цайны газар, үйлчилгээний цэгүүд эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй байлаа. Мөн тус багийн Иргэдийн нийтийн хурлын өмнөх дарга Л.Пүрэвжав ажлаа өгөөд “Мо Эн Ко”-д жолоочоор орсон аж.

МӨСӨӨ ХАЙЛУУЛААД УУХ ГЭТЭЛ  ХӨӨ, ТОРТОГ БАЙЖЭЭ

Манай багийн малчид  Үенч голынхоо мөсийг  хайлуулж ундны усандаа хэрэглэдэг. Гэтэл энэ жил мөсөө хайлуулаад уух гэтэл хөө тортогтой байсан гэж Цагаан түнгэ багийн малчин Б.Галбаатар, түүний гэргий М.Ариунзаяа нар бидэнд сэтгэл зовнин хуучилсан юм. Түүнчлэн малын цээж хар болсон. Холхон шиг айлын малтай нийлбэл ялгахад амар болсон хэмээн хошигнож байв. Мөн малчин Г.Мөнгөнцоож, Б.Аюуш, С.Бадрах нар “Бид Гаалийн бүсийг эсэргүүцэж мотоцикльтэй жагссан. Гэтэл сумын Засаг дарга жагслаа гэж биднийг дарамталсан. Өндөр настан сумын алдарт уяач Т.Төрөө гуайг зодсон. Тус компани багийн малчдаас мал мах, сүү авна гэж гэрээ хийсэн гэсэн. Гэвч манай эндээс мах авахаа больсон. Саяхан эндээс 70 км-ийн зайтай Жаргалант багаас мал,махаа авсан сурагтай. 30 жилээр газар эзэмшүүлэх гэрээ хийсэн гэсэн. Хэдхэн сар болж байхад хөрс ургамал, малд ийм сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа юм чинь цаашид юу болохыг төсөөлж байна. Тиймээс Гаалийн хяналтын бүсийг зогсоож татан буулгахыг шаардаж байлаа. Мөн тус багаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогтод зогсоож өгөх талаар үгээ дайж байв. Ховд аймгийн Үенч сум Улаанбаатар хотоос 1800 орчим км-т орших алс хязгаар байгалийн өвөрмөц тогтоцтой сум билээ. Нийт 5000 гаруй хүн амтай, 20 гаруй мянган толгой малтай томоохон суурин газар. Жилийн гурван улиралд сумын төв, багаараа нутагладаг. Зун ялаа шумуулаас дайжиж сумаар 20-30 км сэрүүн газар уулын хяраад нүүдэллэж зусдаг онцлогтой. Ялангуяа Цагаан түнгэ багийн нутаг дэвсгэр нь Үенч голоо даган байрлах үржил шимтэй сумын хадлан тэжээлийн гол бүс. Зундаа малаа оруулахгүй байж байгаад намар зуслангаасаа бууж ирээд хадлангаа бэлтгэдэг. Мөн ногоогоо тарьж ургуулдаг өгөөжтэй хангай. Малчид малаа бэлчээрлүүлэх газаргүй, уух ус нь ширгэж, ургамал ногоо нь ургахаа болж эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхээ эдэлж чадахгүй нөхцөл үүсээд байгааг төр засаг анхааралдаа авч Цагаан түнгийн  Гаалийн хяналтын бүсийг татан буулгаж өгөхийг хүсч байв.

Үргэлжлэл бий.

Эх сурвалж: “Зууны мэдээ” сонин

Ц.МЯГМАРБАЯР

 


URL:

Нэр: nmd Огноо: 4 June 2018

I and my buddies have already been examining the excellent things from the blog while unexpectedly came up with a horrible suspicion I had not expressed respect to the website owner for those techniques. These people are actually certainly warmed to study all of them and already have surely been having fun with them. We appreciate you genuinely well thoughtful and for going for some cool tips most people are really wanting to know about. Our own sincere apologies for not expressing gratitude to earlier.
nmd http://www.adidasnmds.com

Нэр: Adidas NMD Runner Grey Black Огноо: 5 June 2018

It抯 arduous to seek out educated people on this subject, but you sound like you recognize what you抮e speaking about! Thanks

Нэр: oakley sunglasses Огноо: 5 June 2018

Thanks for each of your labor on this web site. My niece really loves carrying out internet research and it’s easy to see why. Most people know all concerning the dynamic means you produce great strategies on this web blog and even improve contribution from website visitors on that concept while my daughter is now discovering a lot. Take advantage of the remaining portion of the year. You’re the one performing a good job.
oakley sunglasses http://www.oakleysunglassesonlinestore.us.com

Нэр: pandora jewelry Огноо: 5 June 2018

Thank you for your own effort on this website. My aunt really likes setting aside time for research and it’s really simple to grasp why. We all hear all about the compelling tactic you provide useful secrets through this website and as well as cause response from other ones on that area while our favorite daughter is actually learning so much. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one carrying out a splendid job.
pandora jewelry http://www.charmspandora.in.net

Нэр: goyard bags Огноо: 6 June 2018

I am glad for writing to let you understand of the superb encounter our child enjoyed viewing the blog. She figured out many issues, most notably what it’s like to possess a wonderful coaching character to get the mediocre ones quite simply fully grasp a variety of specialized subject matter. You truly surpassed our expectations. Many thanks for offering such interesting, safe, educational and also easy guidance on this topic to Ethel.
goyard bags http://www.goyard.us.com

Нэр: Adidas NMD XR1 Zebra Crossing Blue White Огноо: 6 June 2018

There may be noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure good factors in features also.

Нэр: basketball shoes Огноо: 7 June 2018

I’m just writing to let you know what a magnificent encounter my wife’s child undergone going through your web site. She picked up such a lot of issues, not to mention how it is like to have a very effective teaching spirit to have the others with ease thoroughly grasp several extremely tough subject matter. You undoubtedly exceeded readers’ desires. I appreciate you for churning out the informative, safe, edifying and even unique thoughts on that topic to Kate.
basketball shoes http://www.basketball-shoes.us.com

Нэр: curry 4 shoes Огноо: 9 June 2018

Thanks so much for giving everyone a very superb opportunity to discover important secrets from this blog. It’s usually very awesome and also jam-packed with a good time for me personally and my office peers to search your web site the equivalent of 3 times in one week to study the fresh tips you have. Of course, we’re usually satisfied concerning the staggering secrets you serve. Some 3 areas in this article are completely the most effective I’ve had.
curry 4 shoes http://www.curry4shoes.us.com

Нэр: adidas eqt Огноо: 10 June 2018

I in addition to my pals were actually taking note of the best solutions found on your web blog while immediately came up with a terrible feeling I never expressed respect to the web site owner for those tips. All the men appeared to be consequently stimulated to read all of them and have seriously been enjoying them. I appreciate you for simply being quite accommodating and also for considering certain exceptional subject areas most people are really desirous to understand about. My personal honest regret for not expressing gratitude to you sooner.
adidas eqt http://www.adidas-eqt.us.com

Нэр: adidas ultra boost Огноо: 11 June 2018

I wanted to write down a simple note in order to say thanks to you for those precious techniques you are giving out on this site. My extensive internet lookup has at the end of the day been compensated with extremely good suggestions to talk about with my pals. I ‘d express that many of us site visitors are very fortunate to live in a really good site with many perfect individuals with great solutions. I feel rather lucky to have encountered your webpage and look forward to many more fun times reading here. Thank you once again for a lot of things.
adidas ultra boost http://clickand.co/8u605

Нэр: ysl handbags Огноо: 12 June 2018

I have to show some appreciation to you just for bailing me out of this particular matter. As a result of exploring throughout the the web and obtaining basics which were not pleasant, I believed my life was over. Being alive without the presence of solutions to the problems you have solved by means of your main website is a critical case, and those that would have in a negative way affected my entire career if I hadn’t discovered the blog. Your good know-how and kindness in touching everything was priceless. I don’t know what I would have done if I had not come across such a stuff like this. It’s possible to at this time look ahead to my future. Thanks a lot very much for this high quality and result oriented guide. I won’t be reluctant to suggest your blog to anybody who should have guidelines on this issue.
ysl handbags http://www.yslhandbags.net

Нэр: Adidas NMD XR1 Ostrich Color and Black Огноо: 12 June 2018

I’m usually to blogging and i really respect your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your website and maintain checking for brand new information.

Нэр: kobe sneakers Огноо: 13 June 2018

I’m writing to let you understand what a excellent encounter our princess gained using your webblog. She figured out such a lot of details, including what it is like to have a marvelous giving character to let a number of people without difficulty know just exactly a number of tricky subject areas. You actually did more than people’s desires. Thanks for delivering such informative, healthy, revealing and cool tips on that topic to Emily.
kobe sneakers http://www.kobesneakers.com

Нэр: oakley sunglasses Огноо: 14 June 2018

I simply wanted to develop a simple comment so as to appreciate you for some of the remarkable hints you are giving here. My long internet search has now been paid with useful strategies to exchange with my companions. I ‘d point out that we visitors are really endowed to be in a very good website with many wonderful people with useful ideas. I feel very much lucky to have come across your entire webpage and look forward to tons of more fabulous times reading here. Thanks a lot once again for everything.
oakley sunglasses http://www.oakleysunglassesformen.us

Нэр: chrome hearts Огноо: 14 June 2018

I needed to create you this tiny remark to be able to give thanks the moment again about the exceptional tactics you’ve featured on this website. It was so seriously generous with you to deliver unhampered what many people might have sold as an ebook to make some bucks for their own end, even more so now that you might have done it if you wanted. These good ideas also served to be a great way to fully grasp that other individuals have the same interest the same as my own to figure out many more with regards to this problem. I think there are numerous more enjoyable periods ahead for individuals that examine your blog post.
chrome hearts http://www.chromehearts.com.co

Нэр: nike flyknit Огноо: 15 June 2018

I would like to show some appreciation to this writer just for rescuing me from this particular dilemma. Right after surfing around throughout the online world and obtaining suggestions which were not pleasant, I assumed my entire life was gone. Being alive without the strategies to the problems you’ve sorted out by means of the article content is a crucial case, and the kind which may have negatively affected my entire career if I hadn’t come across your website. Your primary understanding and kindness in controlling a lot of things was very helpful. I don’t know what I would’ve done if I had not encountered such a step like this. I’m able to at this time look forward to my future. Thank you very much for your impressive and result oriented guide. I will not think twice to refer your blog to anybody who ought to have guide on this problem.
nike flyknit http://www.nikeflyknitracer.us.com

Нэр: nmd Огноо: 15 June 2018

My wife and i have been really relieved Edward could deal with his analysis out of the ideas he grabbed when using the web site. It’s not at all simplistic just to continually be offering tactics that many some others might have been making money from. And now we figure out we now have you to give thanks to for that. The illustrations you have made, the simple web site navigation, the relationships you give support to instill – it is many wonderful, and it is leading our son and the family understand this issue is cool, and that is extraordinarily essential. Many thanks for the whole lot!
nmd http://ux.nu/BOp2I

Нэр: kyrie 3 Огноо: 15 June 2018

Needed to draft you this bit of observation to be able to give many thanks over again for these spectacular solutions you’ve documented in this article. This is simply seriously open-handed with people like you to deliver extensively precisely what some people could have marketed as an electronic book to help make some money on their own, even more so given that you might well have done it if you ever wanted. The things in addition worked to provide a easy way to realize that other people online have a similar dream really like mine to realize a little more on the subject of this issue. I am sure there are lots of more pleasant times up front for individuals that look into your blog.
kyrie 3 http://www.kyrie3.us.com

Нэр: ray ban sunglasses Огноо: 16 June 2018

I would like to voice my love for your kind-heartedness supporting women who need guidance on this one concept. Your very own dedication to passing the message all through became certainly beneficial and have all the time permitted others like me to arrive at their aims. The insightful facts implies a lot a person like me and somewhat more to my office colleagues. Warm regards; from all of us.
ray ban sunglasses http://www.rbsonlinestore.com

Нэр: cheap oakleys Огноо: 17 June 2018

I wanted to jot down a quick comment so as to appreciate you for the great information you are showing at this site. My rather long internet investigation has finally been rewarded with awesome content to share with my pals. I ‘d declare that most of us visitors are undeniably fortunate to live in a magnificent site with very many wonderful people with insightful opinions. I feel quite privileged to have come across the website page and look forward to tons of more exciting minutes reading here. Thanks again for all the details.
cheap oakleys http://www.cheapoakleys.name

Нэр: ray ban aviator sunglasses Огноо: 17 June 2018

I would like to show some appreciation to this writer for rescuing me from this situation. After scouting through the the net and obtaining methods that were not powerful, I figured my entire life was over. Living without the presence of strategies to the difficulties you have solved as a result of your good website is a crucial case, and ones that could have badly affected my entire career if I had not discovered your web page. Your own mastery and kindness in touching every aspect was useful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a subject like this. I can also now look ahead to my future. Thanks for your time so much for your reliable and effective guide. I won’t think twice to propose the sites to anyone who ought to have assistance about this issue.
ray ban aviator sunglasses http://www.raybanaviatorsunglasses.org

Нэр: hermes birkin Огноо: 18 June 2018

My wife and i were really excited when John managed to carry out his homework by way of the ideas he gained out of the web page. It’s not at all simplistic to just happen to be freely giving information which other folks have been selling. So we fully understand we have the blog owner to appreciate because of that. The illustrations you have made, the simple website navigation, the relationships you can make it possible to promote – it’s most exceptional, and it’s really aiding our son in addition to us understand this matter is exciting, which is certainly particularly mandatory. Many thanks for everything!
hermes birkin http://www.birkinbag.us.com

Нэр: ultra boost 3.0 Огноо: 19 June 2018

I wish to voice my gratitude for your kindness supporting men and women who absolutely need assistance with this important content. Your very own commitment to getting the message across had been extraordinarily insightful and has in every case permitted ladies just like me to achieve their goals. Your entire interesting information implies a whole lot a person like me and a whole lot more to my peers. Best wishes; from each one of us.
ultra boost 3.0 http://youl.ink/ultra

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд FACT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 9318-5050 утсаар хүлээн авна.