Инноваци ба хөрөнгө оруулалт форум боллоо

УИХ-ын дарга Г.Занданшатарын санаачилсан “Инноваци ба хөрөнгө оруулалт” форумыг Монгол Улсын Хөгжлийн банк, “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК болон “Ди Би Эм лизинг” ХХК 2019.06.20-ны өдөр зохион байгууллаа.

    Форумын хүрээнд нэгдүгээрт, Өрсөлдөх чадвар бүхий инновацийн төсөл, бүтээгдэхүүнийг бий болгоход тулгамдаж буй асуудал, шийдэл; хоёрдугаарт, Инновацийн төсөл, гарааны компанийг дэмжих талаар банк санхүүгийн байгууллага, хувийн хөрөнгө оруулагчдын оролцоо гэсэн сэдвийн хүрээнд шинжлэх ухааны байгууллагууд, их дээд сургууль, инновацийн бүтээл санаачлагч болон бизнесийн төлөөллийн хамт хэлэлцлээ.

Хэлэлцүүлгийн явцад инновацийн бүтээлийг банк, санхүүгийн байгууллага хэрхэн дэмжих, хэрэгжүүлж буй төрийн бодлого, инновацийг хөгжүүлж, зах зээлд амжилттай нэвтрүүлж буй бусад улс орнуудын туршлагын талаар санал солилцлоо.

    УИХ-ын чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэж буй Инновацийн тухай хуулийн шинэчлэл, Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах хуулийн талаар УИХ-ын дарга Г.Занданшатар форумыг нээж хэлсэн үгэндээ онцлов.

Эдгээрээс инновацийн санаа, бүтээл, патентыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад дутагдаж буй санхүүгийн тогтолцоог бий болгох, төр хувийн хэвшлийн хамтран ажиллах шийдлийг тодорхойлсон нь чухал ач холбогдолтой байлаа.

    Форумын үеэр инновацийн санаа бүхий старт-ап компанид олон улсын туршлагад суурилсан сургалт зохион байгуулах, чадавхжуулах, улмаар тухайн компанид “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК хөрөнгө оруулах замаар дэмжлэг үзүүлэх ‘сургалт-санхүүжилт’ хослосон тогтолцоог бий болгох зорилгоор “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК болон Германы хамтын ажиллагааны байгууллагын Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж бүрэн санаачлага хөтөлбөрийн хооронд Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Санамж бичгийн хүрээнд старт-ап компанийг чадавхжуулах, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор туршлага хуваалцах, санал, мэдээлэл солилцох зэргээр хамтран ажиллах юм.

    МУХБ болон түүний охин компаниуд  “Инноваци ба хөрөнгө оруулалт” форумыг амжилттай зохион байгууллаа. Форумыг МУХБ-ны дэд захирал бөгөөд, Төслийн санхүүжилт, зээлийн газрын захирал Ч.Мөнхбаяр хааж үг хэлэв.

/форумыг хааж хэлсэн үг бүрэн эхээр/

Инновацийн хөрөнгө оруулалт:

 • Инновацийн эцсийн үр дүн нь эдийн засагт, хүмүүсийн амьдралд нөлөөлж байдаг. Энгийн дэвшилтэд зүйлээс эхлээд аж үйлдвэрийн 4 дэх хувьсгал, дижитал эдийн засаг, 5G, хиймэл оюун ухааны ололт амжилтууд нь шинэ боломжийг бидэнд олгож байна. Бизнесийн хэмжээнээс үл хамааран инноваци нь компаниудыг хурдан өсч тэлэх, урт хугацаанд өртөг зардлаа бууруулах, цоо шинэ төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ танилцуулах, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог.
 • Хөгжлийн банк болон түүний охин компаниудын олгож буй санхүүжилт нь инновацийг дэмжихэд чиглэдэг. Гэхдээ шинээр эхэлж байгаа бизнесийн санал санаачлага, гарааны бизнест бид санхүүжилт олгодоггүй.
 • Олон улсын туршлагаас харвал инновацийг дэмжиж байгаа байдал, судалгаа хөгжүүлэлтэд зарцуулж буй хөрөнгийн хэлбэрээр нь бизнесийн байгууллагуудыг дотор нь 4 хувааж авч үздэг. Эдгээр нь гол төлөв үндэсний компаниуд буюу хүчирхэг hunters (бизнесийг хамтдаа бүтээгчид), builders (өөрсдөө бүтээдэг), explorers (шинэ боломж гаднаас хайдаг), experimenter (дотроосоо боломж хайдаг, сургалт) юм. Энэ тохиолдолд санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийг төр, аж ахуйн нэгж, инноваци хийсэн судлаачид хуваалцдаг байна.
 • Аж ахуйн нэгж, иргэд өөрийн бизнесийг өргөтгөх инноваци бүхий санал гаргах эсвэл шинэ санаанд үндэслэсэн инновацийн төслийг бий болгож “seed” болон старт ап-ын үеийг даваад Сери А гэж бидний нэрлэдэг бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж, борлуулах үе шатанд банкинд ханддаг. Уламжлалт банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр инновацийн төслийг санхүүжүүлэх боломжгүй юм. Тэгэхээр өөр ямар арга хэрэгсэл, боломж байна вэ?
 • Санхүүжилтын өөр нэг арга нь “хөрөнгийн компани” байгуулах (Venture capital-VC) юм. Гарааны бизнесүүдэд хөрөнгийн зах зээл дээрээс санхүүжилт босгох эсвэл банкнаас зээл авахад шаардагдах мөнгөн урсгалын түүх байдаггүй учраас санхүүжилтийн венчур капиталын арга хэрэгслийг ашигладаг. Энэ тохиолдолд эрсдэл хуваах зарчмын дагуу олон талт хөрөнгө оруулалт чухал. Дэлхийд танигдаж, үйл ажиллагаа нь тэлсэн Uber, Airbnb компаниуд нь энэ хэлбэрээр эхний шатны санхүүжилтээ авсан байдаг.
 • Амжилттай старт ап-уудыг төрийн болон хувийн оролцоотойгоор санхүүжүүлэх боломжийг Хөгжлийн банкны охин компани болох Ди Би Эм ассет менежмент компани нь судалж, манлайлж, хамтран санхүүжүүлэх боломжийг эрэлхийлж байна. Нэгэнт сан байгуулах замаар санхүү, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдэх тохиолдолд хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх, шинэ институц байгуулах шаардлага бий.

Цаашид авах арга хэмжээ:

 • Өнөөгийн Монголын эдийн засгийн орчинд инноваци болон хөрөнгө оруулалтын ач холбогдол юу юунаас чухал. Манай эдийн засаг цөөн бүтээгдэхүүнээс хамаардаг учраас гадаад болон дотоод хүчин зүйлд эмзэг. Үүнийг шийдэх нэг арга нь өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох инноваци бүхий төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх явдал юм. Тиймээс Хөгжлийн банкнаас энэхүү форумын ач холбогдлыг өндрөөр үнэлж байна.
 • Банкны болон охин компаниудын зорилго, зорилт нь өнөөдөр хэлэлцсэн асуудлуудтай холбогдож байгааг дурдах нь зүйтэй болов уу. Тухайлбал, импортыг орлох, экспортыг нэмэгдүүлэх боломжтой шинэ компаниудыг лизингийн дэд бүтэц, тоног төхөөрөмжөөр дэмжих, санхүүгийн салбарт нэн шаардлагатай байгаа хөрөнгө оруулалтын сангийн орчныг төгөлдөршүүлэх, тэдгээрийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэхэд өнөөдрийн хэлэлцсэн асуудлууд чухал хөшүүрэг, түлхэц боллоо.
 • Ер нь, инновацийн төслөөс эцсийн бүтээгдэхүүн бий болгож борлуулах, эргээд оруулсан хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хүртэл хөгжлийн 6-7 үе шат (seed, start up, Series A round: manufacturing and sales, Series B round: Working capital collecting, expansion, Making decision: exit VC or IPO or acquisition, Bridge financing)-ыг туулдаг. Эдгээр хөгжлийн үе шатны хаана нь хэн, хэрхэн, оролцох вэ гэдэг нь нэмэлт бодлогын даалгавар болж цаашид яригдах байх гэж итгэж байна.
 • Одоогоор эхний хоёр үе шат дээр Шинлэх ухаан Технологийн Сан, Хүрээлэнгүүд, заримдаа судлаачид өөрсдөө, зарим нэг үндэсний компани анжэл хөрөнгө оруулагчийн үүрэг гүйцэтгэж байна. Хувийн хэвшил, төрийн хөрөнгөөр дундын сан байгуулж, инновацийн төслийг санхүүжүүлэх тохиолдолд оролцогч талуудын оролцоо ямар байхыг маш тодорхой болгох ёстой. Олон улсын сайн туршлагаас харахад инновацийн төслийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр эко систем бий болгож, санхүүжилт олгодог байна.
 • Энэ форумын үр дүнд,  хувийн хэвшил, аж ахуйн нэгжийн  дэмжлэгтэйгээр “Грант олгох түр санг” /жинхэнэ утгаараа венчур капитал сан бий болох хүртэл/ үүсгэн байгуулж үйл ажиллагааг нь жигдрүүлэх уриалгыг гаргаж байна. Орлогоосоо тодорхой хэмжээний эрсдэл хүлээх зориулалт бүхий хуримтлалын сан бий болгож, инновацид хөрөнгө оруулалт хийх нь одоогийн манай эдийн засгийн орчинд тохирсон, хамгийн хурдан үр дүнгээ өгөх институц юм.


URL:

Нэр: AcceteAntakence Огноо: 21 June 2019
Нэр: Priertoidabiage Огноо: 21 June 2019
Нэр: Hedkeyday Огноо: 21 June 2019

rxh cbd hemp

Нэр: ethevibistumumn Огноо: 21 June 2019

lio cbd hemp

Нэр: Trizpeern Огноо: 21 June 2019
Нэр: Bultyliny Огноо: 21 June 2019
Нэр: qualianeizimema Огноо: 21 June 2019
Нэр: Weleestagma Огноо: 21 June 2019
Нэр: trientytync Огноо: 21 June 2019
Нэр: SmoormCoumE Огноо: 21 June 2019
Нэр: ciptcoogs Огноо: 21 June 2019
Нэр: dahKalorala Огноо: 21 June 2019
Нэр: esormSypesmoozy Огноо: 21 June 2019
Нэр: Trizpeern Огноо: 21 June 2019

bro hemp oil

Нэр: dahKalorala Огноо: 21 June 2019
Нэр: Inegermarrogs Огноо: 22 June 2019
Нэр: isortewfietty Огноо: 22 June 2019
Нэр: Pasemedaentelia Огноо: 22 June 2019
Нэр: Inegermarrogs Огноо: 22 June 2019
Нэр: SwaxecywexSycle Огноо: 22 June 2019
Нэр: cheergeScethy Огноо: 22 June 2019
Нэр: Inegermarrogs Огноо: 22 June 2019
Нэр: ethevibistumumn Огноо: 22 June 2019
Нэр: isortewfietty Огноо: 22 June 2019
Нэр: SwaxecywexSycle Огноо: 22 June 2019
Нэр: Priertoidabiage Огноо: 22 June 2019
Нэр: UttetZoxHor Огноо: 22 June 2019
Нэр: IsossyUnresee Огноо: 22 June 2019
Нэр: Mouffiree Огноо: 23 June 2019
Нэр: Weleestagma Огноо: 23 June 2019
Нэр: SwiseeSticle Огноо: 23 June 2019
Нэр: UttetZoxHor Огноо: 23 June 2019
Нэр: Weleestagma Огноо: 23 June 2019
Нэр: Maremadmipinalm Огноо: 23 June 2019

nwd cbd oils

Нэр: Pasemedaentelia Огноо: 23 June 2019
Нэр: UttetZoxHor Огноо: 23 June 2019
Нэр: Weleestagma Огноо: 23 June 2019
Нэр: Cluptunnytupe Огноо: 23 June 2019
Нэр: DiorgeDomeAlarm Огноо: 23 June 2019
Нэр: Cluptunnytupe Огноо: 24 June 2019
Нэр: Inegermarrogs Огноо: 24 June 2019
Нэр: Wenofoelt Огноо: 24 June 2019
Нэр: Reeseffitakaf Огноо: 24 June 2019
Нэр: SwiseeSticle Огноо: 24 June 2019
Нэр: Pasemedaentelia Огноо: 24 June 2019
Нэр: LisaJeawn Огноо: 24 June 2019
Нэр: AmyJeawn Огноо: 24 June 2019
Нэр: Bultyliny Огноо: 24 June 2019
Нэр: SmoormCoumE Огноо: 24 June 2019
Нэр: AcceteAntakence Огноо: 24 June 2019
Нэр: UttetZoxHor Огноо: 24 June 2019
Нэр: SmoormCoumE Огноо: 24 June 2019
Нэр: UttetZoxHor Огноо: 24 June 2019
Нэр: dahKalorala Огноо: 24 June 2019
Нэр: isortewfietty Огноо: 24 June 2019
Нэр: isortewfietty Огноо: 24 June 2019
Нэр: Trizpeern Огноо: 24 June 2019
Нэр: UttetZoxHor Огноо: 24 June 2019

ssw cbd hemp

Нэр: IsossyUnresee Огноо: 24 June 2019

zxk buy cbd

Нэр: Reeseffitakaf Огноо: 24 June 2019
Нэр: ciptcoogs Огноо: 24 June 2019
Нэр: Austfrumma Огноо: 24 June 2019

Buy Cheap Zocor Without Prescription Osu Cialis Commander Shelf Life Of Amoxil

Нэр: Hedkeyday Огноо: 25 June 2019
Нэр: TriessImmibre Огноо: 25 June 2019
Нэр: SmoormCoumE Огноо: 25 June 2019
Нэр: Maremadmipinalm Огноо: 25 June 2019
Нэр: NOXBYMNEMOGYGEW Огноо: 25 June 2019
Нэр: Austfrumma Огноо: 25 June 2019

Cephalexin Diarreah Viagra Cialis Levitra Effetti Collaterali Purchase Doxycycline Price Cialis 40 Mg Online

Нэр: qualianeizimema Огноо: 25 June 2019
Нэр: TriessImmibre Огноо: 25 June 2019
Нэр: Inegermarrogs Огноо: 25 June 2019
Нэр: Online Payday Loans Огноо: 25 June 2019
Нэр: NOXBYMNEMOGYGEW Огноо: 25 June 2019
Нэр: AcceteAntakence Огноо: 25 June 2019
Нэр: Cluptunnytupe Огноо: 25 June 2019
Нэр: Cluptunnytupe Огноо: 26 June 2019
Нэр: Austfrumma Огноо: 26 June 2019

Recommended Amoxicillin Doses For Sinus Infections online pharmacy Zithromax 600mg

Нэр: qualianeizimema Огноо: 26 June 2019
Нэр: ciptcoogs Огноо: 26 June 2019
Нэр: Austfrumma Огноо: 26 June 2019

Where Can You Get Mebendazole From cialis 5mg best price Prix Cialis Grande Pharmacie Lyonnaise American Made Cialis Kamagra Sans Ordonnance En Ligne

Нэр: ciptcoogs Огноо: 26 June 2019
Нэр: Personal Loans Огноо: 26 June 2019
Нэр: Mouffiree Огноо: 26 June 2019
Нэр: UttetZoxHor Огноо: 26 June 2019
Нэр: Inegermarrogs Огноо: 26 June 2019
Нэр: neastBiltunsurl Огноо: 26 June 2019

fwa cbd

Нэр: Reeseffitakaf Огноо: 26 June 2019
Нэр: UttetZoxHor Огноо: 26 June 2019
Нэр: Weleestagma Огноо: 26 June 2019
Нэр: AcceteAntakence Огноо: 26 June 2019
Нэр: Wrizgocrirm Огноо: 26 June 2019
Нэр: AcceteAntakence Огноо: 26 June 2019
Нэр: Wrizgocrirm Огноо: 26 June 2019
Нэр: JamesHepay Огноо: 26 June 2019

this post l8gy

Нэр: TriessImmibre Огноо: 26 June 2019
Нэр: Maremadmipinalm Огноо: 26 June 2019
Нэр: ciptcoogs Огноо: 26 June 2019
Нэр: Bultyliny Огноо: 26 June 2019
Нэр: TriessImmibre Огноо: 26 June 2019
Нэр: Austfrumma Огноо: 26 June 2019

Prices Publix Viagra online pharmacy Price Of Viagra 100mg Walmart

Нэр: Weleestagma Огноо: 26 June 2019
Нэр: KimJeawn Огноо: 26 June 2019
Нэр: IsossyUnresee Огноо: 26 June 2019
Нэр: SmoormCoumE Огноо: 26 June 2019
Нэр: cheergeScethy Огноо: 26 June 2019
Нэр: dahKalorala Огноо: 26 June 2019
Нэр: TriessImmibre Огноо: 26 June 2019
Нэр: Bultyliny Огноо: 26 June 2019
Нэр: SwiseeSticle Огноо: 26 June 2019
Нэр: isortewfietty Огноо: 26 June 2019
Нэр: UttetZoxHor Огноо: 26 June 2019
Нэр: IsossyUnresee Огноо: 27 June 2019
Нэр: NOXBYMNEMOGYGEW Огноо: 27 June 2019
Нэр: isortewfietty Огноо: 27 June 2019

aph pch slots

Нэр: UttetZoxHor Огноо: 27 June 2019

gez hemp oil

Нэр: AmyJeawn Огноо: 27 June 2019
Нэр: qualianeizimema Огноо: 27 June 2019
Нэр: Maremadmipinalm Огноо: 27 June 2019
Нэр: IdeacyPeehype Огноо: 27 June 2019
Нэр: cheergeScethy Огноо: 27 June 2019
Нэр: Inegermarrogs Огноо: 27 June 2019
Нэр: Hedkeyday Огноо: 27 June 2019
Нэр: DiorgeDomeAlarm Огноо: 27 June 2019
Нэр: SootoHexPoown Огноо: 27 June 2019
Нэр: EvaJeawn Огноо: 27 June 2019
Нэр: ciptcoogs Огноо: 27 June 2019
Нэр: Wrizgocrirm Огноо: 27 June 2019
Нэр: Wrizgocrirm Огноо: 27 June 2019
Нэр: cheergeScethy Огноо: 27 June 2019
Нэр: ethevibistumumn Огноо: 27 June 2019
Нэр: Wenofoelt Огноо: 27 June 2019
Нэр: Weleestagma Огноо: 27 June 2019
Нэр: Trizpeern Огноо: 27 June 2019
Нэр: SwiseeSticle Огноо: 27 June 2019
Нэр: Trizpeern Огноо: 27 June 2019
Нэр: UttetZoxHor Огноо: 27 June 2019
Нэр: TriessImmibre Огноо: 27 June 2019
Нэр: BofGuefeioninia Огноо: 27 June 2019
Нэр: KimJeawn Огноо: 27 June 2019
Нэр: KimJeawn Огноо: 27 June 2019
Нэр: Hedkeyday Огноо: 27 June 2019
Нэр: ciptcoogs Огноо: 27 June 2019
Нэр: Hedkeyday Огноо: 27 June 2019
Нэр: TriessImmibre Огноо: 27 June 2019
Нэр: Weleestagma Огноо: 27 June 2019
Нэр: TriessImmibre Огноо: 28 June 2019
Нэр: Austfrumma Огноо: 28 June 2019

Cialis Ossido Nitrico Drug Order Now Clobetasol Cash Delivery cialis generic Online Medication For Gonorrhea Get Valtrex Online Cialis In Holland Bestellen

Нэр: Wenofoelt Огноо: 28 June 2019
Нэр: SmoormCoumE Огноо: 28 June 2019
Нэр: Wenofoelt Огноо: 28 June 2019
Нэр: NOXBYMNEMOGYGEW Огноо: 28 June 2019
Нэр: SwiseeSticle Огноо: 28 June 2019
Нэр: Pasemedaentelia Огноо: 28 June 2019
Нэр: Wenofoelt Огноо: 28 June 2019

vrl cbd oil

Нэр: AcceteAntakence Огноо: 28 June 2019
Нэр: ethevibistumumn Огноо: 28 June 2019
Нэр: DiorgeDomeAlarm Огноо: 28 June 2019
Нэр: NOXBYMNEMOGYGEW Огноо: 28 June 2019
Нэр: SmoormCoumE Огноо: 28 June 2019
Нэр: isortewfietty Огноо: 28 June 2019
Нэр: KiaJeawn Огноо: 28 June 2019
Нэр: Loans Огноо: 28 June 2019
Нэр: KiaJeawn Огноо: 28 June 2019
Нэр: UttetZoxHor Огноо: 28 June 2019
Нэр: BofGuefeioninia Огноо: 28 June 2019
Нэр: AcceteAntakence Огноо: 28 June 2019
Нэр: UttetZoxHor Огноо: 28 June 2019
Нэр: neastBiltunsurl Огноо: 28 June 2019
Нэр: AcceteAntakence Огноо: 28 June 2019
Нэр: ethevibistumumn Огноо: 28 June 2019
Нэр: dahKalorala Огноо: 28 June 2019
Нэр: Wrizgocrirm Огноо: 28 June 2019
Нэр: BofGuefeioninia Огноо: 28 June 2019
Нэр: IdeacyPeehype Огноо: 28 June 2019

ckv lady luck

Нэр: cheergeScethy Огноо: 28 June 2019
Нэр: SwiseeSticle Огноо: 28 June 2019
Нэр: ethevibistumumn Огноо: 28 June 2019
Нэр: Mantliam Огноо: 2 July 2019

Canada cialis online pharmacy
Buy Cialis Online

Нэр: MegaMoict Огноо: 5 July 2019

is coupon cvs

0fe2 dosage of is daily

Нэр: DzhaksimovaMoict Огноо: 11 July 2019

is in egypt

9721 acquistare is contrassegno

Нэр: IrinaMoict Огноо: 15 July 2019

is en colombia

05d6 is 1 to 2 days shipping

Нэр: Chun McKeown Огноо: 17 July 2019

I think this is among the most significant info for me.
And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The site style
is great, the articles is really excellent : D. Good
job, cheers

Нэр: sildenafil Огноо: 19 August 2019

sildenafil

sildenafil

Нэр: viagra for sale Огноо: 20 August 2019

viagra for sale

viagra for sale

Нэр: viagra prices Огноо: 25 August 2019

viagra prices

viagra prices

Нэр: viagra generic Огноо: 25 August 2019

viagra generic

viagra generic

Нэр: cialis cost Огноо: 28 August 2019

cialis cost

cialis cost

Нэр: generic viagra available Огноо: 28 August 2019

generic viagra available

generic viagra available

Нэр: viagra 100mg Огноо: 28 August 2019

viagra 100mg

viagra 100mg

Нэр: tadalafil generic Огноо: 28 August 2019

tadalafil generic

tadalafil generic

Нэр: CharlesJeawn Огноо: 13 September 2019
Нэр: BennyLam Огноо: 13 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 13 September 2019

http://metformin-glucophage.com/ – metformin glucophage

Нэр: BennyLam Огноо: 14 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 14 September 2019
Нэр: BennyLam Огноо: 15 September 2019
Нэр: BennyLam Огноо: 16 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 16 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 16 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 16 September 2019

http://metforminhcler.com/ – look at this

Нэр: BennyLam Огноо: 16 September 2019
Нэр: BennyLam Огноо: 17 September 2019
Нэр: BennyLam Огноо: 17 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 17 September 2019

http://buyllevitraonline.com/ – online levitra sales

Нэр: Aaronpef Огноо: 18 September 2019

http://sildenafiltablets100mg.com/ – click for source

Нэр: Michaelfache Огноо: 18 September 2019
Нэр: BennyLam Огноо: 18 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 19 September 2019

http://metforminhcler.com/ – metformin xr 500mg

Нэр: Michaelfache Огноо: 19 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 19 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 19 September 2019
Нэр: BennyLam Огноо: 19 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 20 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 20 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 20 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 21 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 21 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 21 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 21 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 21 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 21 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 21 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 21 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 21 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 22 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 22 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 22 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 22 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 22 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 23 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 23 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 23 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 23 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 23 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 24 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 24 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 24 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 25 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 25 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 25 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 26 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 26 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 26 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 26 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 26 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 27 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 27 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 27 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 27 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 28 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 28 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 28 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 28 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 28 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 28 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 29 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 29 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 29 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 29 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 29 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 29 September 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 29 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 30 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 30 September 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 30 September 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 1 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 1 October 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 1 October 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 1 October 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 2 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 3 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 4 October 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 4 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 4 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 5 October 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 5 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 5 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 6 October 2019
Нэр: DouglasOxype Огноо: 6 October 2019
Нэр: Aaronpef Огноо: 6 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 6 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 6 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 7 October 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 7 October 2019
Нэр: DouglasOxype Огноо: 8 October 2019
Нэр: DouglasOxype Огноо: 8 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 9 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 10 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 11 October 2019
Нэр: Kennethzed Огноо: 11 October 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 12 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 12 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 13 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 13 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 13 October 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 14 October 2019
Нэр: DouglasOxype Огноо: 14 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 14 October 2019
Нэр: Kennethzed Огноо: 14 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 15 October 2019
Нэр: DouglasOxype Огноо: 15 October 2019
Нэр: CharlesJeawn Огноо: 15 October 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 15 October 2019
Нэр: Kennethzed Огноо: 15 October 2019
Нэр: Michaelfache Огноо: 16 October 2019
Нэр: DouglasOxype Огноо: 16 October 2019

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд FACT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 9318-5050 утсаар хүлээн авна.