Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 499 иргэн үйлчлүүлжээ

444a49e0aa6c64e5b9a69545742f0c16Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд 499 иргэн хандан зөвлөгөө мэдээлэл авч, албан бичиг, өргөдөл гомдол хүсэлт өгчээ.

Энэ хугацаанд 19 иргэний өргөдөл гомдлын хүлээн авснаас хоёрыг нь шийдвэрлэж, 17 нь хяналтад байгаа бол хариутай албан бичгийн 51.5 хувийг шийдвэрлэжээ.

Нийт албан бичгийн 48.9 хувийг ЭИХХЦХГ, БОГУУХГ-т ирүүлсэн байна.


URL: