”Элсэн цөлийн саргай”-Отгонхуар

gfhjdthd

Зохиогч: Эх бичиг: Ц. Урантунгалаг Ш.Цогзолмаа
Найруулагч: Ц.Урантунгалаг
Эх сурвалж: Солонго

URL: