Шатахууны үнээс болж цалингийн нэмэгдлээ мэдэрч чадахгүй нь бололтой