ХХААХҮ-ийн сайд З.Мэндсайхан 350 сая төгрөгийн мал, 533 сая төгрөгийн үл хөдлөх хөрөнгөтэй

unnamed (1)

Шинээр томилогдож буй гишүүдийн ХОМ-ийн мэдээллийг хүргэж байгаа билээ.

ХХААХҮ-ийн сайд З.Мэндсайхан 2017-2019 онд АТГ-г мэдүүлэсэн ХОМ-д 350 сая төгрөгийн мал, 533 сая төгрөгийн үл хөдлөх хөрөнгөтэй.

 


URL: