Б.АЛТАНГЭРЭЛ: Усны нөөцөө хамгаалахын тулд ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО нэн чухал

33872641_10160402857080453_5767855656476344320_nГол, ус мөрөн бохирдуулах гэмт хэргийн талаар  ЦЕГ-ын Мөрдөн байцаах албаны ахлах мөрдөгч, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Алтангэрэлтэй  ярилцлаа.

-Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргийн гаралт өмнөх жилүүдээ бодвол өссөн дүнтэй байна вэ?

-Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргийн нөхцөл байдлын талаар товч дурьдахад: Цагдаагийн байгууллагад жилд дунджаар 25-30 мянган гэмт хэрэг бүртгэгддэг. Үүний 0.7 хувийг Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг эзэлдэг. Сүүлийн  таван  жилийн байдлаар авч үзэхэд 2013 онд 337 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2014, 2015, 2016 онуудад тогтмол буурч 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 165 болж буурсан. Харин 2017 онд 330 гэмт хэрэг бүртгэгдэн өмнөх оны мөн үеэс нэг дахин өссөн. Энэ бол зөвхөн Цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн тоо. Бүртгэгдээгүй хэдэн гэмт хэрэг  үйлдэл байгааг хэлэхийн аргагүй юм.

-Шинэчлэгдэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Эрүүгийн хуулиар ямар шинэ заалтууд тусгагдсан бэ?

-Шинэ Эрүүгийн хуулиар Байгаль орчныг бохирдуулах гэмт хэргийг Эрүүгийн хуулийн 24 дүгээр бүлгийн 24.1 дүгээр зүйл хэсэгт тусгайлан хуульчилж өгсөн.  Хуучин мөрдөгдөж байсан 2002 оны Эрүүгийн хуулиар агаар бохирдуулах, байгаль орчныг бохирдуулах, газрын хөрс, усыг бохирдуулах асуудал нь тус тусдаа бие даасан гэмт хэрэг байсан бол шинэ хуулиар эдгээр гэмт хэргийг нэгтгэснээрээ онцлогтой болсон. Мөн хуучин хуулиар материаллаг бүрэлдэхүүнтэй байсныг хэлбэрийн шинжтэй болгон өөрчилсөн. Өөрөөр хэлбэл хор уршиг учирсан байхыг шаардахгүйгээр байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх, өвчин эмгэг үүсэх, үхэл мөхөлд хүргэх нөхцлийг бүрдүүлсэн бол гэмт хэрэг төгссөнд тооцно. Мөн хуулийн 24.2 дугаар зүйлд энэ гэмт хэргийн улмаас хүнд хор хохирол учирсан, хүний амь нас хохирсон, их хэмжээний хохирол учирсан бол хүндрүүлэх нөхцөл байдалтайгаар хариуцлага тооцохоор зааж өгсөн.

Шинэ хуулийн бас нэгэн онцлог нь энэ гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс, хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө үйлдсэн бол хуулийн этгээдэд тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хасч, 20 саяаас 200 сая төгрөгөөр торгуулийн ял шийтгэх боломжтой болсон.

-Гэмт хэрэг өссөнд голчлон юу нөлөөлж байна вэ?

-Хэд хэдэн шалтгаан бий. Байгаль орчны бохирдол, нөхөн сэргээлттэй холбоотой хууль эрх зүйн орчинг боловсронгүй болгох шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага хууль тогтоомжийг мөрдөж, хэрэгжүүлэхгүй байгаатай шууд холбоотой байна. Нөгөө талаас шинэчилсэн хуулиар хохирол учирсан байхыг шаардахгүйгээр гэмт хэрэгт тооцож бүртгэн шалгах болсон нь энэ төрлийн гэмт хэргийн тоо өссөн. Түүнчлэн чиг үүрэг нэгтэй байгууллагуудтай хамтран явуулж буй хяналт шалгалт сайжирсантай холбоотой гэж  хэлж болно.

-Сүүлийн жилүүдэд гол усны бохирдол хаа сайгүй байна? Энэ тал дээр ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ?

-Байгаль орчныг бохирдуулах гэмт хэрэг дотор усны бохирдлын асуудал тулгамдаж буй асуудлын нэг. 2017 онд гадаргын усны нэгдсэн тооллогын дүнгээр 760 булаг, шанд, 344 гол горхи, 391 нуур, тойром хатаж ширгэсэн гэсэн дүн гарсан нь сэтгэл эмзэглүүлэм тоо юм.

Усны бохирдлын эх үүсвэр нь ердөө хүний үйл ажиллагаа болчихоод байна.  Мөн хот суурингаас ялгарч буй бохир, арьс шир, ноос, ноолуурын үйлдвэр, уул уурхайн бохирдол, түүн дотроо хог хаягдал, малын сэг зэм, органик гаралтай бодисын бохирдол багагүй хувийг эзэлж байна.

2017 оны долоодугаар сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Зөрчлийн тухай хуулийн 7.15 дугаар зүйлд доорх үйлдлүүдийг зөрчилд тооцож, шийтгэл ногдуулахаар заасан.  Жишээлбэл: Усан сан бүхий газарт хог хаягдал хаясан, эсхүл машин техник, бохир зүйл угаасан, цооног өрөмдөх зөвшөөрөлгүйгээр газрын доорх усыг ашигласан, ашиглаж дууссан цооногоо битүүмжилж хүлээлгэн өгөөгүй, ус ашиглах зөвшөөрлийг бусдад худалдсан, шилжүүлсэн, гол мөрний голдирлыг өөрчилсөн,  зөвшөөрөлгүй ашигласан үйлдэл бүрт хуулийн хариуцлага тооцохоор болсон. Үүнд, усыг зөвшөөрөл авснаас өөр зориулалтаар ашигласан тохиолдолд учруулсан хохирол нөхөн төлбөрийг гаргуулж,  хүнийг 150.000 төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 1.500.000 төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авна.  Гол мөрний урсац, байгалийн үндсэн голдрилыг өөрчилсөн бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг 2.000.000 төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 20.000.000 төгрөгөөр торгохоор заасан.

Мөн усан сан бүхий газар, гол мөрний усыг бохирдуулвал Зөрчлийн тухай хуулиар учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг 100.000 төгрөг, хуулийн этгээдийг 1.000.000 хүртэлх төгрөгөөр торгох хариуцлага хүлээлгэнэ.

-“Байгалиа хамгаалья” аяны хүрээнд иргэд олон  нийтэд мэдээлэл хэрхэн хүргэж  ажиллаж байна вэ?

-“Дэлхийн байгаль хамгаалах” өдрийг тохиолдуулан Монгол Улсад гэмт хэргээс урьдчилан  сэргийлэх ажлын зохицуулах зөвлөл, Хууль зүй, Дотоод хэргийн яам, БОАЖЯ, ЦЕГ-ын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, Мөрдөн байцаах албаны Хүрээлэн буй орчны гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс хамтран улсын хэмжээнд  “Байгалиа хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна.  Энэ хүрээнд бид олон талын мэдээ, мэдээлэл, энэ төрлийн гэмт хэргийн хор уршгийг ухуулан таниулах зэрэг олон нийт рүү чиглүүлсэн ажлуудыг зохион байгуулж байна. Мөн Эрүүгийн болон Зөрчлийн тухай хууль 2017 оны долооудгаар сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлээд нэлээдгүй хугацаа өнгөрлөө. Иргэд маань хуулиа сайн судлах хэрэгтэй байна. Эрх бүхий байгууллага буюу хууль хэрэгжүүлэгч байгууллагаас хууль сурталчлах чиглэлээр иргэдэд хангалттай мэдээ,  мэдээлэл хүргэсэн байгаа. Иргэд тэр болгоныг хүлээж авахгүй, ач холбогдол өгөхгүй байх тал байна.

-Усны бохирдолтой яаж тэмцэх вэ?

-Нэгдүгээрт, уул уурхайн үйлдвэрүүдийн усны хэрэглээнд өндөр хяналт тавих, нөхөн  сэргээлтийг чанартай түвшинд хийлгэх. Хоёрдугаарт, цэвэрлэх байгууламжуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шинээр барьж байгуулах асуудлыг холбогдох эрх бүхий байгууллагад хандан шийдвэрлүүлэх, Гуравдугаарт, алт олборлох үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын мөнгөн усны хэрэглээнд хатуу хяналт тогтоох арга хэмжээнүүдийн нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай  байна.

Нийт ард иргэд, аж ахуй нэгж байгууллага та бүхэндээ усан сан бүхий газар, гол мөрний урсац бүрэлдэх эх үүсвэрийн тэжээгдлийн муж, ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс дотор химийн хорт аюултай бодис,  хог хаягдлыг хаяхгүй байх, гол ус мөрнөө хайрлан хамгаалж байхыг уриалж байна.  Усны нөөцөө хамгаалахын тулд иргэн таны оролцоо хамгаас чухал юм шүү гэдгийн хэлье дээ.

Б.АЛТАНГЭРЭЛ: Усны нөөцөө хамгаалахын тулд ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО нэн чухал Хүүхдийн нулимс бус улстөрийн зорилго чухал... undefined


URL:

Нэр: adidas nmd Огноо: 11 June 2018

I am usually to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for brand new information.

Нэр: Adidas NMD XR1 Zebra Crossing Blue White Огноо: 17 June 2018

This actually answered my problem, thank you!

Нэр: womens boots Огноо: 9 November 2019

Here are a number of the web-sites we advocate for our visitors

Нэр: وبلاگ Огноо: 10 November 2019
Нэр: اموزش انتقال فایل به سرور Огноо: 15 November 2019

Title

[...]one of our guests just lately proposed the following website[...]

Нэр: 토토메이&#xC800 Огноо: 23 December 2019

Title

[...]below you’ll find the link to some internet sites that we assume you must visit[...]

Нэр: kurtka z alpaki Огноо: 24 December 2019

The information talked about inside the report are some of the best obtainable

Нэр: 바카라사이트 Огноо: 24 December 2019

Title

[...]check beneath, are some completely unrelated web-sites to ours, even so, they’re most trustworthy sources that we use[...]

Нэр: روش ترمیم مو و prp Огноо: 27 December 2019

ترمیم مو

Fantastic site! Is your concept customized produced or did you obtain it from someplace? A design and style like yours with a few straightforward adjustements would genuinely make my weblog stand out. Remember to allow me know exactly where you receive…

Нэр: how to get more instagram followers Огноо: 28 December 2019

Title

[...]we came across a cool web page that you may get pleasure from. Take a look in case you want[...]

Нэр: Moskov Mobile Legends Огноо: 29 December 2019

Title

[...]check beneath, are some entirely unrelated sites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use[...]

Нэр: 먹튀 폴리스 Огноо: 31 December 2019

Title

[...]check below, are some totally unrelated internet sites to ours, nevertheless, they are most trustworthy sources that we use[...]

Нэр: Schlafzimmermoebel guenstig kaufen Огноо: 3 January 2020

Title

[...]Here is a good Weblog You may Discover Interesting that we Encourage You[...]

Нэр: cbd oil for sale Огноо: 7 January 2020

Title

[...]Sites of interest we’ve a link to[...]

Нэр: دانلود Огноо: 11 January 2020

Title

[...]The information and facts mentioned in the write-up are some of the most beneficial accessible [...]

Нэр: male perf effet secondaire Огноо: 15 January 2020

Title

[...]the time to read or check out the content material or web-sites we’ve linked to below the[...]

Нэр: viagra Огноо: 16 January 2020

Title

[...]The information and facts talked about inside the article are some of the most beneficial available [...]

Нэр: dancehall youtube 2018 Огноо: 17 January 2020

Title

[...]just beneath, are numerous entirely not connected web-sites to ours, however, they’re certainly really worth going over[...]

Нэр: Best single Origin espresso Огноо: 18 January 2020

Title

[...]the time to study or take a look at the content material or web pages we have linked to below the[...]

Нэр: www.scarletblue.com.au Огноо: 18 January 2020

Title

[...]Here is a good Blog You might Discover Fascinating that we Encourage You[...]

Нэр: سرور مجازی (vps) Огноо: 19 January 2020
Нэр: 먹튀사이트 Огноо: 20 January 2020

Title

[...]Here are a number of the web-sites we suggest for our visitors[...]

Нэр: 더킹카지노 코드 Огноо: 20 January 2020

Title

[...]one of our visitors recently advised the following website[...]

Нэр: پمپ آتش نشانی Огноо: 22 January 2020

حریق

Fantastic website! Is your theme custom made created or did you download it from someplace? A design like yours with a couple of basic adjustements would actually make my blog stand out. Make sure you allow me know the place you acquired your style. Bl…

Нэр: سرور مجازی فرانسه Огноо: 26 January 2020
Нэр: cbd oil for sale Огноо: 28 January 2020

Title

[...]usually posts some pretty interesting stuff like this. If you are new to this site[...]

Нэр: apk for windows pc download Огноо: 12 February 2020

Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nevertheless truly really worth taking a appear, whoa did one understand about Mid East has got additional problerms at the same time

Нэр: خرید vpn Огноо: 16 February 2020

اپل ایدی

beneath you will arrive throughout the website link to some world wide web-websites that we take into account it is ideal to pay a visit to

Нэр: دانلود hotspot shield برای ویندوز 10 Огноо: 18 February 2020

vpn ایفون

typically posts some amazingly intriguing stuff like this. If youre new to this website

Нэр: خرید vpn Огноо: 19 February 2020

vpn ایفون

please check out the web sites we adhere to, such as this 1 distinct, as it signifies our picks through the web

Нэр: فیلترشکن قوی Огноо: 20 February 2020

vpn ایفون

We completely really like your weblog and find practically all of your post’s to be what exactly I’m searching for. Does a single offer visitor writers to create content for you? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a good deal of the subj…

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд FACT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 9318-5050 утсаар хүлээн авна.