Б.АЛТАНГЭРЭЛ: Усны нөөцөө хамгаалахын тулд ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО нэн чухал

33872641_10160402857080453_5767855656476344320_nГол, ус мөрөн бохирдуулах гэмт хэргийн талаар  ЦЕГ-ын Мөрдөн байцаах албаны ахлах мөрдөгч, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Алтангэрэлтэй  ярилцлаа.

-Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргийн гаралт өмнөх жилүүдээ бодвол өссөн дүнтэй байна вэ?

-Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргийн нөхцөл байдлын талаар товч дурьдахад: Цагдаагийн байгууллагад жилд дунджаар 25-30 мянган гэмт хэрэг бүртгэгддэг. Үүний 0.7 хувийг Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг эзэлдэг. Сүүлийн  таван  жилийн байдлаар авч үзэхэд 2013 онд 337 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2014, 2015, 2016 онуудад тогтмол буурч 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 165 болж буурсан. Харин 2017 онд 330 гэмт хэрэг бүртгэгдэн өмнөх оны мөн үеэс нэг дахин өссөн. Энэ бол зөвхөн Цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн тоо. Бүртгэгдээгүй хэдэн гэмт хэрэг  үйлдэл байгааг хэлэхийн аргагүй юм.

-Шинэчлэгдэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Эрүүгийн хуулиар ямар шинэ заалтууд тусгагдсан бэ?

-Шинэ Эрүүгийн хуулиар Байгаль орчныг бохирдуулах гэмт хэргийг Эрүүгийн хуулийн 24 дүгээр бүлгийн 24.1 дүгээр зүйл хэсэгт тусгайлан хуульчилж өгсөн.  Хуучин мөрдөгдөж байсан 2002 оны Эрүүгийн хуулиар агаар бохирдуулах, байгаль орчныг бохирдуулах, газрын хөрс, усыг бохирдуулах асуудал нь тус тусдаа бие даасан гэмт хэрэг байсан бол шинэ хуулиар эдгээр гэмт хэргийг нэгтгэснээрээ онцлогтой болсон. Мөн хуучин хуулиар материаллаг бүрэлдэхүүнтэй байсныг хэлбэрийн шинжтэй болгон өөрчилсөн. Өөрөөр хэлбэл хор уршиг учирсан байхыг шаардахгүйгээр байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх, өвчин эмгэг үүсэх, үхэл мөхөлд хүргэх нөхцлийг бүрдүүлсэн бол гэмт хэрэг төгссөнд тооцно. Мөн хуулийн 24.2 дугаар зүйлд энэ гэмт хэргийн улмаас хүнд хор хохирол учирсан, хүний амь нас хохирсон, их хэмжээний хохирол учирсан бол хүндрүүлэх нөхцөл байдалтайгаар хариуцлага тооцохоор зааж өгсөн.

Шинэ хуулийн бас нэгэн онцлог нь энэ гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс, хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө үйлдсэн бол хуулийн этгээдэд тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хасч, 20 саяаас 200 сая төгрөгөөр торгуулийн ял шийтгэх боломжтой болсон.

-Гэмт хэрэг өссөнд голчлон юу нөлөөлж байна вэ?

-Хэд хэдэн шалтгаан бий. Байгаль орчны бохирдол, нөхөн сэргээлттэй холбоотой хууль эрх зүйн орчинг боловсронгүй болгох шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага хууль тогтоомжийг мөрдөж, хэрэгжүүлэхгүй байгаатай шууд холбоотой байна. Нөгөө талаас шинэчилсэн хуулиар хохирол учирсан байхыг шаардахгүйгээр гэмт хэрэгт тооцож бүртгэн шалгах болсон нь энэ төрлийн гэмт хэргийн тоо өссөн. Түүнчлэн чиг үүрэг нэгтэй байгууллагуудтай хамтран явуулж буй хяналт шалгалт сайжирсантай холбоотой гэж  хэлж болно.

-Сүүлийн жилүүдэд гол усны бохирдол хаа сайгүй байна? Энэ тал дээр ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ?

-Байгаль орчныг бохирдуулах гэмт хэрэг дотор усны бохирдлын асуудал тулгамдаж буй асуудлын нэг. 2017 онд гадаргын усны нэгдсэн тооллогын дүнгээр 760 булаг, шанд, 344 гол горхи, 391 нуур, тойром хатаж ширгэсэн гэсэн дүн гарсан нь сэтгэл эмзэглүүлэм тоо юм.

Усны бохирдлын эх үүсвэр нь ердөө хүний үйл ажиллагаа болчихоод байна.  Мөн хот суурингаас ялгарч буй бохир, арьс шир, ноос, ноолуурын үйлдвэр, уул уурхайн бохирдол, түүн дотроо хог хаягдал, малын сэг зэм, органик гаралтай бодисын бохирдол багагүй хувийг эзэлж байна.

2017 оны долоодугаар сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Зөрчлийн тухай хуулийн 7.15 дугаар зүйлд доорх үйлдлүүдийг зөрчилд тооцож, шийтгэл ногдуулахаар заасан.  Жишээлбэл: Усан сан бүхий газарт хог хаягдал хаясан, эсхүл машин техник, бохир зүйл угаасан, цооног өрөмдөх зөвшөөрөлгүйгээр газрын доорх усыг ашигласан, ашиглаж дууссан цооногоо битүүмжилж хүлээлгэн өгөөгүй, ус ашиглах зөвшөөрлийг бусдад худалдсан, шилжүүлсэн, гол мөрний голдирлыг өөрчилсөн,  зөвшөөрөлгүй ашигласан үйлдэл бүрт хуулийн хариуцлага тооцохоор болсон. Үүнд, усыг зөвшөөрөл авснаас өөр зориулалтаар ашигласан тохиолдолд учруулсан хохирол нөхөн төлбөрийг гаргуулж,  хүнийг 150.000 төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 1.500.000 төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авна.  Гол мөрний урсац, байгалийн үндсэн голдрилыг өөрчилсөн бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг 2.000.000 төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 20.000.000 төгрөгөөр торгохоор заасан.

Мөн усан сан бүхий газар, гол мөрний усыг бохирдуулвал Зөрчлийн тухай хуулиар учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг 100.000 төгрөг, хуулийн этгээдийг 1.000.000 хүртэлх төгрөгөөр торгох хариуцлага хүлээлгэнэ.

-“Байгалиа хамгаалья” аяны хүрээнд иргэд олон  нийтэд мэдээлэл хэрхэн хүргэж  ажиллаж байна вэ?

-“Дэлхийн байгаль хамгаалах” өдрийг тохиолдуулан Монгол Улсад гэмт хэргээс урьдчилан  сэргийлэх ажлын зохицуулах зөвлөл, Хууль зүй, Дотоод хэргийн яам, БОАЖЯ, ЦЕГ-ын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, Мөрдөн байцаах албаны Хүрээлэн буй орчны гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс хамтран улсын хэмжээнд  “Байгалиа хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна.  Энэ хүрээнд бид олон талын мэдээ, мэдээлэл, энэ төрлийн гэмт хэргийн хор уршгийг ухуулан таниулах зэрэг олон нийт рүү чиглүүлсэн ажлуудыг зохион байгуулж байна. Мөн Эрүүгийн болон Зөрчлийн тухай хууль 2017 оны долооудгаар сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлээд нэлээдгүй хугацаа өнгөрлөө. Иргэд маань хуулиа сайн судлах хэрэгтэй байна. Эрх бүхий байгууллага буюу хууль хэрэгжүүлэгч байгууллагаас хууль сурталчлах чиглэлээр иргэдэд хангалттай мэдээ,  мэдээлэл хүргэсэн байгаа. Иргэд тэр болгоныг хүлээж авахгүй, ач холбогдол өгөхгүй байх тал байна.

-Усны бохирдолтой яаж тэмцэх вэ?

-Нэгдүгээрт, уул уурхайн үйлдвэрүүдийн усны хэрэглээнд өндөр хяналт тавих, нөхөн  сэргээлтийг чанартай түвшинд хийлгэх. Хоёрдугаарт, цэвэрлэх байгууламжуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шинээр барьж байгуулах асуудлыг холбогдох эрх бүхий байгууллагад хандан шийдвэрлүүлэх, Гуравдугаарт, алт олборлох үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын мөнгөн усны хэрэглээнд хатуу хяналт тогтоох арга хэмжээнүүдийн нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай  байна.

Нийт ард иргэд, аж ахуй нэгж байгууллага та бүхэндээ усан сан бүхий газар, гол мөрний урсац бүрэлдэх эх үүсвэрийн тэжээгдлийн муж, ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс дотор химийн хорт аюултай бодис,  хог хаягдлыг хаяхгүй байх, гол ус мөрнөө хайрлан хамгаалж байхыг уриалж байна.  Усны нөөцөө хамгаалахын тулд иргэн таны оролцоо хамгаас чухал юм шүү гэдгийн хэлье дээ.

Б.АЛТАНГЭРЭЛ: Усны нөөцөө хамгаалахын тулд ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО нэн чухал Хүүхдийн нулимс бус улстөрийн зорилго чухал... undefined


URL:

Нэр: adidas nmd Огноо: 11 June 2018

I am usually to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for brand new information.

Нэр: Adidas NMD XR1 Zebra Crossing Blue White Огноо: 17 June 2018

This actually answered my problem, thank you!

Нэр: Adidas Originals NMD XR1 Dark Grey Огноо: 28 June 2018

I discovered your blog website on google and examine a few of your early posts. Proceed to maintain up the superb operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to studying more from you in a while!?

Нэр: adidas nmd Огноо: 9 July 2018

you will have an awesome weblog right here! would you like to make some invite posts on my weblog?

Нэр: raleigh nc bat control Огноо: 25 January 2019

Title

[...]Every once in a although we pick blogs that we read. Listed below are the newest web pages that we choose [...]

Нэр: Contract packing Огноо: 29 January 2019

You must see this website …

We came across a cool website that you just might enjoy visiting …

Нэр: Taxi s-Hertogenbosch Огноо: 31 January 2019

Title

[...]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless seriously really worth taking a search, whoa did a single understand about Mid East has got a lot more problerms as well [...]

Нэр: visiter ce site Огноо: 1 February 2019

Title

[...]very couple of websites that come about to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out[...]

Нэр: Earn $2000+ Monthly Autopilot Systems Огноо: 1 February 2019

Websites we think you should visit…

Sites of interest we’ve a link to…

Title

[...]usually posts some quite fascinating stuff like this. If you’re new to this site[...]

Нэр: Ewen Chia's Autopilot Internet Income Огноо: 1 February 2019

Finding this site…

Wow, this post is nice and very informative.

Нэр: Autopilot Money Machine Огноо: 2 February 2019

Recent Blogroll …

You may take a second to pay a visit to the content from this web-sites we have linked to on this post…

Нэр: 토토사이트 Огноо: 3 February 2019

Title

[...]one of our visitors not long ago recommended the following website[...]

Нэр: situs judi online Огноо: 4 February 2019

Title

[...]Every after inside a though we select blogs that we read. Listed below would be the most recent web sites that we opt for [...]

Нэр: real casino games Огноо: 7 February 2019

Title

[...]we like to honor many other online web sites around the internet, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[...]

Нэр: 사다리사이트 Огноо: 7 February 2019

Title

[...]Sites of interest we have a link to[...]

Нэр: dianabol oral steroids for sale Огноо: 10 February 2019

Title

[...]we came across a cool web page that you might take pleasure in. Take a search when you want[...]

Нэр: brauche ich kanada eta zusätzlich zu esta Огноо: 11 February 2019

I have been surfing on-line more than 3 hours these days, but I never found any fascinating article like yours. It is lovely value enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will probably be a lot more useful than ever before.

http://www.i2i.jp/linkdego.php?url=http://youtube.com/watch?v=aGVokWny25g

Нэр: کادو ولنتاین Огноо: 15 February 2019

Recent Blogroll …

You may take a second to go to the content from this web sites we have linked to on this post…

Нэр: 먹튀검증 Огноо: 16 February 2019

Title

[...]one of our guests lately encouraged the following website[...]

Нэр: mail glitter bomb Огноо: 20 February 2019

Title

[...]please visit the web sites we adhere to, which includes this one particular, because it represents our picks from the web[...]

Нэр: metropolitan group home exteriors review Огноо: 21 February 2019

Title

[...]although internet sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we feel they are basically worth a go as a result of, so have a look[...]

Нэр: Gold Coast Огноо: 22 February 2019

Title

[...]one of our guests lately proposed the following website[...]

Нэр: 2 Week Diet Огноо: 23 February 2019

Title

[...]usually posts some extremely fascinating stuff like this. If you’re new to this site[...]

Нэр: kayasehir escort Огноо: 24 February 2019

Title

[...]here are some links to web sites that we link to simply because we feel they’re worth visiting[...]

Нэр: look at this website Огноо: 24 February 2019

Title

[...]the time to study or stop by the material or websites we’ve linked to below the[...]

Нэр: Moskov Maniac Огноо: 25 February 2019

Title

[...]Here are some of the websites we suggest for our visitors[...]

Нэр: biodegradablestraw1 Огноо: 26 February 2019

Title

[...]we came across a cool website that you simply may enjoy. Take a appear should you want[...]

Нэр: how to make money online Огноо: 1 March 2019

Title

[...]always a major fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get a good deal of link like from[...]

Нэр: John Goslow Огноо: 1 March 2019

Title

[...]very couple of web-sites that happen to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[...]

Нэр: PhenQ Reviews 2019 Огноо: 2 March 2019

Title

[...]although internet sites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they are basically really worth a go by, so have a look[...]

Нэр: paxful wallet Огноо: 5 March 2019

Title

[...]The data talked about within the post are several of the best available [...]

Нэр: cbd products for period pain Огноо: 6 March 2019

Title

[...]Sites of interest we have a link to[...]

Нэр: http://www.signinsupport.net/ Огноо: 8 March 2019

Title

[...]one of our visitors not too long ago proposed the following website[...]

Нэр: arab casino Огноо: 8 March 2019

Title

[...]one of our visitors a short while ago encouraged the following website[...]

Нэр: Cement Shoes Cannabis Strain Огноо: 8 March 2019

Title

[...]the time to study or check out the material or web pages we’ve linked to below the[...]

Нэр: busbeauvaisparis.com Огноо: 9 March 2019

Title

[...]that would be the end of this post. Here you’ll uncover some web-sites that we believe you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[...]

Нэр: free Огноо: 12 March 2019

Title

[...]one of our visitors recently suggested the following website[...]

Нэр: GTA San Andreas APK Data Огноо: 15 March 2019

Title

[...]we came across a cool web site which you may possibly love. Take a search if you want[...]

Нэр: www.k9andcompany.com Огноо: 17 March 2019

Title

[...]although sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they are in fact really worth a go by, so possess a look[...]

Нэр: windows replacement Огноо: 19 March 2019

Title

[...]please visit the websites we stick to, such as this 1, because it represents our picks through the web[...]

Нэр: ATT Email Login Огноо: 20 March 2019

Title

[...]check beneath, are some totally unrelated web sites to ours, nonetheless, they’re most trustworthy sources that we use[...]

Нэр: Karakuri Composants Огноо: 20 March 2019

Title

[...]The facts talked about inside the article are some of the very best available [...]

Нэр: Site internet Jura-Bernois Огноо: 21 March 2019

Title

[...]always a major fan of linking to bloggers that I really like but don’t get a lot of link like from[...]

Нэр: Hair salon in Silver spring MD Огноо: 21 March 2019

Title

[...]very few internet websites that occur to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[...]

Нэр: Google Огноо: 24 March 2019

Below you

Нэр: residential landscaping atlanta ga Огноо: 29 March 2019

we came across a cool web page that you may possibly love. Take a appear when you want

Нэр: my rant Огноо: 30 March 2019

Title

[...]The facts talked about in the article are some of the very best out there [...]

Нэр: penis extensions Огноо: 2 April 2019

one of our visitors lately proposed the following website

Нэр: Google Огноо: 5 April 2019

Just beneath, are several completely not associated internet sites to ours, having said that, they’re surely worth going over.

Нэр: wild orchid vibrator Огноо: 7 April 2019

please pay a visit to the internet sites we adhere to, such as this a single, because it represents our picks in the web

Нэр: Porn City XXX Огноо: 8 April 2019

always a massive fan of linking to bloggers that I appreciate but don

Нэр: colored dildo Огноо: 9 April 2019

we came across a cool site that you just may well delight in. Take a appear if you want

Нэр: guitar finger exercises without guitar Огноо: 12 April 2019

Title

[...]just beneath, are numerous completely not connected internet sites to ours, even so, they may be surely worth going over[...]

Нэр: https://www.123moviesl.com Огноо: 12 April 2019

Title

[...]always a major fan of linking to bloggers that I like but don’t get a great deal of link love from[...]

Нэр: free background music Огноо: 13 April 2019

Title

[...]although sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they are truly worth a go as a result of, so possess a look[...]

Нэр: 먹튀 검증 Огноо: 13 April 2019

Title

[...]one of our guests not long ago suggested the following website[...]

Нэр: http://ighodalo.com/ Огноо: 13 April 2019

Title

[...]although internet websites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they are actually really worth a go by means of, so have a look[...]

Нэр: 먹튀폴리스 검증 Огноо: 18 April 2019

Title

[...]Here are several of the internet sites we advise for our visitors[...]

Нэр: botox injections Огноо: 18 April 2019

Title

[...]here are some links to web-sites that we link to mainly because we feel they are really worth visiting[...]

Нэр: 가족놀이터 Огноо: 18 April 2019

Title

[...]The details talked about in the report are a number of the best out there [...]

Нэр: Advanced Rabbit Vibe Огноо: 18 April 2019

we came across a cool web-site which you may delight in. Take a look for those who want

Нэр: passingrass.com Огноо: 19 April 2019

Title

[...]one of our visitors lately proposed the following website[...]

Нэр: penis enlargement pump Огноо: 19 April 2019

please stop by the web pages we stick to, such as this 1, because it represents our picks from the web

Нэр: 메이저토토사이트 Огноо: 21 April 2019

Title

[...]just beneath, are many completely not associated web sites to ours, nevertheless, they’re certainly worth going over[...]

Нэр: Robert Smith Newcastle Огноо: 22 April 2019

Title

[...]please visit the internet sites we adhere to, including this one, as it represents our picks in the web[...]

Нэр: freon aer conditionat Огноо: 24 April 2019

Title

[...]just beneath, are several absolutely not related web sites to ours, on the other hand, they may be surely really worth going over[...]

Нэр: 메이저사이트 크로스 Огноо: 24 April 2019

Title

[...]check below, are some completely unrelated internet websites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[...]

Нэр: 바다이야기 후기 Огноо: 25 April 2019

Title

[...]we came across a cool web-site that you simply could get pleasure from. Take a look when you want[...]

Нэр: home visit opticians Огноо: 25 April 2019

Finding this site…

Wow, this piece of writing is good and very informative.

Нэр: customs clearance software Огноо: 26 April 2019

Title

[...]we came across a cool web site that you just could possibly delight in. Take a look should you want[...]

Нэр: games for pc download Огноо: 26 April 2019

The details mentioned inside the article are several of the top offered

Нэр: free download for windows 8 Огноо: 26 April 2019

The info mentioned inside the write-up are a few of the best available

Нэр: free download for windows 8 Огноо: 26 April 2019

check beneath, are some totally unrelated sites to ours, nevertheless, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: american realistic vibrator Огноо: 26 April 2019

although internet sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they may be in fact really worth a go through, so possess a look

Нэр: apps download for windows 7 Огноо: 27 April 2019

usually posts some incredibly intriguing stuff like this. If you

Нэр: Commercial Solar Perth Огноо: 27 April 2019

Title

[...]usually posts some really fascinating stuff like this. If you are new to this site[...]

Нэр: webcamsex Огноо: 27 April 2019

The details mentioned within the article are a few of the most beneficial out there

Нэр: ксюша ксюша Огноо: 27 April 2019

please visit the sites we stick to, including this a single, because it represents our picks from the web

Нэр: кредо медляк текст Огноо: 27 April 2019

please visit the websites we comply with, including this 1, as it represents our picks through the web

Нэр: enema valve Огноо: 29 April 2019

usually posts some very fascinating stuff like this. If you are new to this site

Нэр: Joshua DInnerman Огноо: 30 April 2019

Title

[...]Every when in a when we pick blogs that we read. Listed below are the most current sites that we decide on [...]

Нэр: 먹튀검증커뮤니티 Огноо: 1 May 2019

Title

[...]please check out the sites we follow, such as this 1, as it represents our picks from the web[...]

Нэр: travel Огноо: 1 May 2019

Title

[...]check below, are some totally unrelated sites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use[...]

Нэр: free download for windows pc Огноо: 2 May 2019

The details mentioned within the article are several of the ideal readily available

Нэр: free download for pc windows Огноо: 2 May 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nevertheless actually worth taking a appear, whoa did 1 find out about Mid East has got extra problerms too

Нэр: pc games free download for windows Огноо: 2 May 2019

check below, are some absolutely unrelated internet websites to ours, on the other hand, they’re most trustworthy sources that we use

Нэр: free download for pc Огноо: 2 May 2019

Here are some of the web sites we suggest for our visitors

Нэр: 토토 사이트 Огноо: 2 May 2019

Title

[...]just beneath, are a lot of completely not associated sites to ours, even so, they’re certainly worth going over[...]

Нэр: top vibrators for couples Огноо: 2 May 2019

always a large fan of linking to bloggers that I like but really don’t get lots of link really like from

Нэр: cursos gratuitos Огноо: 4 May 2019

always a massive fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get a whole lot of link like from

Нэр: indiatimes.com Огноо: 4 May 2019

Title

[...]just beneath, are several totally not related sites to ours, on the other hand, they may be surely worth going over[...]

Нэр: vibrating silicone dildo Огноо: 5 May 2019

usually posts some pretty intriguing stuff like this. If you

Нэр: sexe webcam Огноо: 6 May 2019

Here is a superb Blog You might Locate Exciting that we Encourage You

Нэр: Traveling Огноо: 6 May 2019

Title

[...]although internet sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they are actually worth a go as a result of, so possess a look[...]

Нэр: massaging prostate Огноо: 7 May 2019

although websites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they are in fact worth a go by, so have a look

Нэр: thrusting sex toy Огноо: 8 May 2019

always a major fan of linking to bloggers that I appreciate but don

Нэр: couple strapless dildo Огноо: 8 May 2019

the time to study or pay a visit to the material or sites we’ve linked to beneath the

Нэр: womens boutique clothes Огноо: 8 May 2019

Title

[...]check beneath, are some entirely unrelated web sites to ours, even so, they may be most trustworthy sources that we use[...]

Нэр: 먹튀 폴리스 Огноо: 9 May 2019

Title

[...]the time to study or check out the content or sites we have linked to beneath the[...]

Нэр: 야마토게임 sp Огноо: 9 May 2019

Title

[...]just beneath, are many totally not associated websites to ours, on the other hand, they’re certainly worth going over[...]

Нэр: Superior Singing Method Огноо: 10 May 2019

Title

[...]one of our guests lately suggested the following website[...]

Нэр: егешка Огноо: 10 May 2019

Sites of interest we have a link to

Нэр: sex toy store Огноо: 10 May 2019

Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless actually really worth taking a search, whoa did 1 find out about Mid East has got additional problerms also

we came across a cool internet site that you might get pleasure from. Take a look when you want

Нэр: The Lost Ways Огноо: 11 May 2019

Title

[...]the time to read or take a look at the subject material or web sites we’ve linked to below the[...]

Нэр: best vibrating male masturbator Огноо: 11 May 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nonetheless definitely really worth taking a look, whoa did one study about Mid East has got far more problerms at the same time

Нэр: 먹튀폴리스 보상 Огноо: 12 May 2019

Title

[...]below you’ll uncover the link to some web-sites that we think it is best to visit[...]

Нэр: 다자바 Огноо: 13 May 2019

Title

[...]always a massive fan of linking to bloggers that I love but really don’t get a great deal of link adore from[...]

Нэр: ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Огноо: 13 May 2019

The facts mentioned inside the article are a number of the top available

Нэр: rabbit vibrator Огноо: 13 May 2019

just beneath, are a lot of totally not associated sites to ours, even so, they may be certainly worth going over

Нэр: best wall dildo Огноо: 13 May 2019

please go to the sites we comply with, like this one particular, as it represents our picks from the web

Нэр: 오션파라다이스게임 Огноо: 14 May 2019

Title

[...]very few sites that take place to become detailed beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[...]

Нэр: 릴 게임 Огноо: 14 May 2019

Title

[...]the time to read or go to the content or web sites we have linked to beneath the[...]

Нэр: His Secret Obsession Огноо: 14 May 2019

Title

[...]one of our guests a short while ago proposed the following website[...]

Нэр: Tadapox Огноо: 15 May 2019

please stop by the websites we adhere to, like this one, as it represents our picks in the web

Нэр: The Law Office of Paul Black Огноо: 15 May 2019

Websites we think you should visit…

Sites of interest we’ve a link to…

Нэр: Buy Forex Trading Signals Огноо: 18 May 2019

You should check this out…

Here are some absolutely unrelated web-sites to ours, nevertheless, just take a second to visit …

Нэр: 무료스포츠중계 Огноо: 19 May 2019

Title

[...]please stop by the websites we comply with, like this a single, because it represents our picks through the web[...]

Нэр: great american dildo Огноо: 20 May 2019

The information and facts mentioned within the article are a number of the top obtainable

Нэр: 먹튀 폴리스 Огноо: 21 May 2019

Title

[...]we came across a cool internet site that you just could possibly enjoy. Take a search in case you want[...]

Нэр: EZ Battery Reconditioning Огноо: 21 May 2019

Title

[...]Every the moment in a although we opt for blogs that we study. Listed beneath would be the latest web sites that we choose [...]

Нэр: likes buy ssm Огноо: 26 May 2019

Title

[...]Every after in a while we select blogs that we study. Listed beneath are the newest internet sites that we select [...]

Нэр: rechargeable bullet vibrator Огноо: 26 May 2019

Every as soon as in a even though we decide on blogs that we study. Listed below would be the newest websites that we choose

Нэр: terapeuta adicciones Огноо: 27 May 2019

Title

[...]the time to read or pay a visit to the material or web sites we have linked to below the[...]

Нэр: kawd 986 Огноо: 27 May 2019

Title

[...]we came across a cool site that you just may possibly love. Take a appear in case you want[...]

Нэр: custom alnico magnets Огноо: 28 May 2019

Title

[...]usually posts some really fascinating stuff like this. If you are new to this site[...]

Нэр: 메이저사이트 Огноо: 31 May 2019

Title

[...]Here are several of the sites we advocate for our visitors[...]

Нэр: liteblue login Огноо: 1 June 2019

Title

[...]that may be the end of this write-up. Right here you will obtain some websites that we assume you will enjoy, just click the hyperlinks over[...]

Нэр: Moving company Огноо: 1 June 2019

here are some links to web pages that we link to since we consider they are worth visiting

Нэр: 조건만남사이트 Огноо: 2 June 2019

Title

[...]that is the finish of this post. Here you will obtain some web-sites that we think you’ll appreciate, just click the links over[...]

Нэр: 먹튀폴리스 사이트 Огноо: 6 June 2019

Title

[...]check beneath, are some totally unrelated internet websites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use[...]

Нэр: Lugares Turisticos Огноо: 7 June 2019

we came across a cool internet site that you simply might appreciate. Take a search for those who want

Нэр: machine learning phd Огноо: 7 June 2019

we came across a cool web site that you simply may well love. Take a look in case you want

Нэр: sort dildo Огноо: 8 June 2019

Title

[...]Sites of interest we’ve a link to[...]

Нэр: agencia seo mexico Огноо: 10 June 2019

usually posts some incredibly exciting stuff like this. If you

Нэр: importar de china Огноо: 10 June 2019

please go to the web-sites we comply with, such as this one, as it represents our picks through the web

Нэр: seguro empresarial Огноо: 10 June 2019

always a large fan of linking to bloggers that I love but don

Нэр: dog boarding Огноо: 11 June 2019

Here are some of the web pages we recommend for our visitors

Нэр: pirater un compte facebook Огноо: 12 June 2019

Title

[...]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless genuinely worth taking a look, whoa did one learn about Mid East has got more problerms at the same time [...]

Нэр: bio cbd öl Огноо: 13 June 2019

Here is a great Blog You might Locate Fascinating that we Encourage You

Нэр: Brazilian Army Огноо: 13 June 2019

check below, are some totally unrelated internet sites to ours, nevertheless, they may be most trustworthy sources that we use

Нэр: artificial intelligence Огноо: 14 June 2019

The facts talked about in the report are a number of the top out there

Нэр: prescription eyeglasses Огноо: 16 June 2019

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: soccer Огноо: 17 June 2019

Title

[...]very couple of web-sites that take place to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out[...]

Нэр: 먹튀검증단 Огноо: 19 June 2019

Title

[...]very couple of internet sites that occur to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[...]

Нэр: satta king Огноо: 20 June 2019

Title

[...]The details talked about inside the write-up are a few of the ideal out there [...]

Нэр: towards data science Огноо: 21 June 2019

Here are a few of the web sites we advise for our visitors

Нэр: 筋トレ ウェア Огноо: 21 June 2019

Here is a good Blog You may Come across Interesting that we Encourage You

Нэр: dna box mod Огноо: 21 June 2019

please visit the sites we adhere to, like this a single, as it represents our picks through the web

Нэр: 우리카지노 더킹 Огноо: 22 June 2019

Title

[...]Every when inside a even though we opt for blogs that we study. Listed below are the newest sites that we pick [...]

Нэр: situs judi agen bola resmi Огноо: 22 June 2019

Title

[...]the time to read or visit the content material or web sites we’ve linked to below the[...]

Нэр: Fiskeolie til hunde Огноо: 27 June 2019

Title

[...]check below, are some absolutely unrelated sites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use[...]

Нэр: vinyl cutter Огноо: 28 June 2019

one of our visitors a short while ago suggested the following website

Нэр: harmonic patterns Огноо: 28 June 2019

here are some hyperlinks to websites that we link to since we consider they may be worth visiting

Нэр: machine learning Огноо: 28 June 2019

the time to study or stop by the content or web-sites we have linked to below the

Нэр: perfect fit guarantee Огноо: 28 June 2019

check below, are some absolutely unrelated websites to ours, even so, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: ormekur hvalpe Огноо: 29 June 2019

Title

[...]that will be the finish of this post. Right here you will obtain some web-sites that we feel you’ll value, just click the hyperlinks over[...]

Нэр: Movers Огноо: 29 June 2019

we came across a cool internet site that you may well take pleasure in. Take a appear for those who want

Нэр: free powerpoint template Огноо: 30 June 2019

Title

[...]Sites of interest we’ve a link to[...]

Нэр: seo agency Огноо: 30 June 2019

although web-sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they are in fact really worth a go via, so possess a look

Нэр: sydney airport shuttle services Огноо: 30 June 2019

Title

[...]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nevertheless truly really worth taking a look, whoa did a single find out about Mid East has got additional problerms at the same time [...]

Нэр: Kattenavne Огноо: 30 June 2019

Title

[...]Sites of interest we’ve a link to[...]

Нэр: body to body massage london Огноо: 30 June 2019

Title

[...]the time to study or go to the material or websites we have linked to beneath the[...]

Нэр: positive discipline Огноо: 1 July 2019

Title

[...]The details talked about in the write-up are a number of the top accessible [...]

Нэр: wedding makeup pittsburgh Огноо: 2 July 2019

we came across a cool web-site which you might take pleasure in. Take a search for those who want

Нэр: pittsburgh catering Огноо: 3 July 2019

very few web-sites that happen to become in depth below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out

Нэр: 薬の通販 Огноо: 3 July 2019

The information and facts talked about in the report are several of the very best offered

Нэр: JUFE 080 Огноо: 3 July 2019

Title

[...]Here is a superb Weblog You might Obtain Interesting that we Encourage You[...]

Нэр: https://cleanhome.page4.me/ Огноо: 3 July 2019

Title

[...]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nevertheless definitely really worth taking a search, whoa did 1 master about Mid East has got more problerms at the same time [...]

Нэр: Cancun Огноо: 3 July 2019

Sites of interest we have a link to

Нэр: 100% kona coffee beans Огноо: 3 July 2019

one of our visitors not long ago suggested the following website

Нэр: kona bean Огноо: 3 July 2019

Here are several of the websites we recommend for our visitors

Нэр: HQD Огноо: 4 July 2019

Title

[...]one of our guests not long ago encouraged the following website[...]

Нэр: Miami Fashion Week Огноо: 6 July 2019

usually posts some extremely intriguing stuff like this. If you are new to this site

Нэр: Los Angeles Fashion Week Огноо: 7 July 2019

we came across a cool web page which you could delight in. Take a look in the event you want

Нэр: Art Hearts Fashion Огноо: 7 July 2019

Sites of interest we have a link to

Нэр: 먹튀 폴리스 Огноо: 8 July 2019

Title

[...]usually posts some quite intriguing stuff like this. If you are new to this site[...]

Нэр: 베트맨 토토 Огноо: 9 July 2019

Title

[...]the time to study or stop by the subject material or sites we have linked to beneath the[...]

Нэр: tobacco Огноо: 11 July 2019

Title

[...]the time to study or stop by the subject material or sites we’ve linked to below the[...]

Нэр: customers Огноо: 13 July 2019

always a major fan of linking to bloggers that I really like but do not get quite a bit of link appreciate from

Нэр: dù chính tâm Огноо: 13 July 2019

Title

[...]that could be the end of this post. Here you’ll find some sites that we assume you will value, just click the links over[...]

Нэр: 토토사이트먹튀검증 Огноо: 13 July 2019

Title

[...]Every once inside a although we opt for blogs that we study. Listed below would be the most current web-sites that we pick [...]

Нэр: lacoste for cheap Огноо: 14 July 2019

Title

[...]Every as soon as inside a while we pick out blogs that we study. Listed below are the most up-to-date web-sites that we select [...]

Нэр: places to eat near me open Огноо: 14 July 2019

Title

[...]here are some links to websites that we link to for the reason that we think they are really worth visiting[...]

Нэр: college scholarships Огноо: 15 July 2019

The data mentioned in the post are a number of the best obtainable

Нэр: Billig motionscykel Огноо: 20 July 2019

Title

[...]Here are a number of the websites we advocate for our visitors[...]

Нэр: greyhound betting Огноо: 20 July 2019

Title

[...]Here are a few of the web-sites we suggest for our visitors[...]

Нэр: food delivery Огноо: 20 July 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nevertheless really worth taking a look, whoa did a single learn about Mid East has got more problerms also

Нэр: ganhar dinheiro na internet Огноо: 22 July 2019

check below, are some absolutely unrelated web sites to ours, however, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: Backlinks from Private Blog Network Огноо: 22 July 2019

although internet websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they’re actually worth a go through, so have a look

Нэр: Low carb recipes Огноо: 22 July 2019

Title

[...]Every after inside a when we decide on blogs that we study. Listed below would be the most up-to-date websites that we select [...]

Нэр: 먹튀 검증 Огноо: 23 July 2019

Title

[...]very handful of web sites that occur to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[...]

Нэр: wooden Belt Огноо: 24 July 2019

Title

[...]Here is an excellent Weblog You may Discover Interesting that we Encourage You[...]

Нэр: bad credit loans Огноо: 24 July 2019

very few sites that come about to become detailed beneath, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out

Нэр: Lebron James Огноо: 24 July 2019

here are some links to web pages that we link to mainly because we assume they may be really worth visiting

Нэр: producthunt Огноо: 26 July 2019

Title

[...]very handful of web sites that come about to be in depth below, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out[...]

Нэр: 370 lace wig Огноо: 27 July 2019

Title

[...]usually posts some extremely exciting stuff like this. If you are new to this site[...]

Нэр: booking Огноо: 27 July 2019

Title

[...]we like to honor numerous other internet websites around the internet, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[...]

Нэр: lace front wig Огноо: 27 July 2019

Title

[...]The data mentioned inside the post are some of the very best readily available [...]

Нэр: booking Огноо: 27 July 2019

Title

[...]here are some links to websites that we link to for the reason that we think they may be worth visiting[...]

Нэр: booking Огноо: 28 July 2019

Title

[...]one of our guests a short while ago encouraged the following website[...]

Нэр: Unsecured credit lines Огноо: 31 July 2019

here are some hyperlinks to sites that we link to since we consider they may be really worth visiting

Нэр: Laundromat Огноо: 31 July 2019

check below, are some entirely unrelated web sites to ours, having said that, they may be most trustworthy sources that we use

Нэр: water filter Огноо: 1 August 2019

Sites of interest we have a link to

Нэр: Kobe Bryant Огноо: 1 August 2019

we came across a cool site which you may get pleasure from. Take a look in case you want

Нэр: Cosplay Tattoo Огноо: 2 August 2019

below you

Нэр: supplement stacks Огноо: 2 August 2019

please stop by the web pages we follow, such as this one particular, as it represents our picks from the web

Нэр: oil applicator brush Огноо: 5 August 2019

Title

[...]Here is a great Blog You may Discover Exciting that we Encourage You[...]

Нэр: Click Here Огноо: 5 August 2019

Title

[...]Every after in a although we pick blogs that we study. Listed below are the latest web-sites that we select [...]

Нэр: minyak kelapa VCO Огноо: 6 August 2019

Title

[...]check below, are some absolutely unrelated internet websites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[...]

Нэр: 오션파라다이스 게임 Огноо: 7 August 2019

Title

[...]The information mentioned within the report are a number of the very best available [...]

Нэр: kona bean coffee Огноо: 10 August 2019

just beneath, are numerous entirely not related websites to ours, having said that, they’re surely worth going over

Нэр: pure kona Огноо: 10 August 2019

the time to study or go to the subject material or websites we’ve linked to below the

Нэр: mexican restaurant pittsburgh Огноо: 11 August 2019

Here is a good Blog You might Discover Interesting that we Encourage You

Нэр: Remodeling Огноо: 11 August 2019

Every after in a while we decide on blogs that we study. Listed below are the most recent web pages that we pick

Нэр: 바카라사이트 Огноо: 14 August 2019

Title

[...]one of our visitors lately advised the following website[...]

Нэр: Used lab equipment Огноо: 14 August 2019

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: growth mindset Огноо: 14 August 2019

we like to honor several other online web pages around the web, even if they aren

Нэр: flooring Огноо: 14 August 2019

please stop by the sites we stick to, which includes this one particular, because it represents our picks through the web

Нэр: Electronic PCB EMS OEM China Огноо: 15 August 2019

the time to study or visit the content material or web sites we’ve linked to below the

Нэр: artist Огноо: 15 August 2019

one of our guests not long ago suggested the following website

Нэр: 女性医療クリニックLUNAネクストステージ Огноо: 18 August 2019

Here are a few of the internet sites we recommend for our visitors

Нэр: @1stklass Огноо: 18 August 2019

below you

Нэр: diggjng minerals Огноо: 21 August 2019

Sites of interest we have a link to

Нэр: 카지노사이트 Огноо: 23 August 2019

Title

[...]that may be the end of this article. Here you’ll find some web sites that we think you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[...]

Нэр: Hundeseng Огноо: 23 August 2019

Title

[...]the time to read or stop by the subject material or websites we’ve linked to below the[...]

Нэр: cavachon puppies for sale Огноо: 25 August 2019

Title

[...]here are some hyperlinks to web-sites that we link to simply because we believe they are really worth visiting[...]

Нэр: thùng giấy đi máy bay Огноо: 27 August 2019

Title

[...]Every when inside a even though we pick blogs that we read. Listed below are the most current web pages that we pick [...]

Нэр: nhà hàng ở vinh Огноо: 29 August 2019

Title

[...]that could be the finish of this article. Right here you’ll find some web sites that we consider you’ll appreciate, just click the links over[...]

Нэр: homemade generator Огноо: 30 August 2019

Title

[...]usually posts some very fascinating stuff like this. If you’re new to this site[...]

Нэр: ormekur Огноо: 31 August 2019

Title

[...]we came across a cool site that you simply could enjoy. Take a appear when you want[...]

Нэр: Load Balancers Огноо: 31 August 2019

just beneath, are many totally not associated websites to ours, however, they may be surely worth going over

Нэр: ssa gujarat online hajri Огноо: 31 August 2019

Title

[...]Every once inside a when we pick blogs that we study. Listed beneath are the most recent web pages that we opt for [...]

Нэр: legíny s vysokým pasem Огноо: 2 September 2019

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: 아동미술 Огноо: 3 September 2019

Title

[...]Here is a good Weblog You might Come across Intriguing that we Encourage You[...]

Нэр: 스포츠토토 Огноо: 4 September 2019

Title

[...]Here is a great Weblog You may Obtain Exciting that we Encourage You[...]

Нэр: 예스카지노 Огноо: 5 September 2019

Title

[...]just beneath, are quite a few absolutely not related websites to ours, nevertheless, they are certainly really worth going over[...]

Нэр: Tulle dress Огноо: 6 September 2019

Title

[...]Here are some of the sites we advocate for our visitors[...]

Нэр: Men's Boxer Factories Огноо: 6 September 2019

Title

[...]please visit the websites we adhere to, including this a single, as it represents our picks from the web[...]

Нэр: Randi Farone Огноо: 7 September 2019

Title

[...]Here is an excellent Blog You may Uncover Intriguing that we Encourage You[...]

Нэр: Aroma Air Purifier Огноо: 8 September 2019

Title

[...]below you’ll find the link to some web-sites that we consider you need to visit[...]

Нэр: gemstone jewelry Огноо: 9 September 2019

please stop by the web pages we comply with, such as this a single, because it represents our picks through the web

Нэр: high school robotics Огноо: 9 September 2019

Here is an excellent Weblog You might Come across Exciting that we Encourage You

Нэр: home improvement Огноо: 9 September 2019

here are some hyperlinks to sites that we link to since we believe they’re really worth visiting

Нэр: orm hos hunde Огноо: 11 September 2019

Title

[...]we like to honor quite a few other online sites on the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[...]

Нэр: corporate gift Огноо: 12 September 2019

Title

[...]please stop by the web sites we comply with, including this 1, because it represents our picks through the web[...]

Нэр: ביוטין Огноо: 12 September 2019

always a large fan of linking to bloggers that I enjoy but don

Нэр: epoxy garage floor Огноо: 12 September 2019

we came across a cool site that you just may well take pleasure in. Take a search when you want

Нэр: Jewlery 100% American Made Огноо: 12 September 2019

just beneath, are numerous absolutely not related websites to ours, nonetheless, they’re certainly worth going over

Нэр: 먹튀 검증 Огноо: 14 September 2019

Title

[...]below you will discover the link to some web sites that we believe you’ll want to visit[...]

Нэр: EMP Protection Огноо: 15 September 2019

Title

[...]just beneath, are quite a few entirely not related sites to ours, however, they may be surely worth going over[...]

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд FACT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 9318-5050 утсаар хүлээн авна.