МУИС-ийн 2019 оны дотоод төслийн батламж гардуулах ёслолын арга хэмжээ амжилттай зохион байгуулагдлаа

IMG_0559-750x500МУИС нь судалгааны их сургууль болох стратегийн зорилгын хүрээнд  судалгааны хамрах хүрээг өргөжүүлж дэлхийн түвшинд хүргэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаануудын нэг нь МУИС-ИЙН  СУДАЛГААНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖУРАМ-ыг боловсруулан 2014-2015 оны хичээлийн жилийг  “Судалгааг дэмжих жил” болгон зарласан. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд 2015 оноос эхлэн МУИС-ийн эрдэмтэн, судлаач нарт судалгааны төслийн болон судалгааны суурь зардлын санхүүжилт олгох үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээний их дээд сургууль, судалгааны байгууллагын дунд анх нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж эхлээд эдүгээ 5 дах жилдээ золгож байна.

Энэхүү санхүүжилтийн хүрээнд их сургуулийн эрдмийн зэрэгтэй багш судлаач нарт судалгааны суурь санхүүжилт олгох, өндөр түвшний судалгааны төслийн санхүүжилт, залуу судлаачийн судалгааны грант, олон улсын хамтарсан төсөл буюу сийд грант, зочин профессор, инновацийн төсөл гэсэн төрлүүдэд 2015-2019 /5 жилийн хугацаанд/ оны хугацаанд нийт 4 тэрбум 76 сая төгрөгийг, эрдэмтэн судлаач нарын судалгааг дэмжих санхүүжилтэд зарцуулсан байна. Үүнээс: Дотоод төслийн санхүүжилтэд 2,2 тэрбум, судлаачдын судалгааны суурь зардалд 1,9 тэр бум орчим төгрөгийг зарцуулжээ.

  

Инновацийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг МУИС-ийн Дүрмийн 4.3.1, 8.3, МУИС-ийн захирлын 2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/439 тоот тушаалаар батлагдсан “МУИС-ийн судалгааны ажлын санхүүжилтийн журам”-ыг тус тус үндэслэн 2018 оны 12 дугаар сарын 3-27, 2019 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд нийт 6 инновацийн төслийн санал ирсэн ба патентын мэдүүлэг эсхүл патентыг үндэслэн гарааны компани байгуулах, аж үйлдвэр, компанитай лицензийн гэрээ байгуулах болон нийгэмд инновацийн шинэ шийдэл нэвтрүүлэх зорилго бүхий 4 инновацийн төсөл шалгарч 2019.02.15-2020.02.14-ний хооронд буюу 1 жилийн хугацаанд дараах төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгуулсан юм.

Шалгарсан инновацийн төслүүд

  1. ШУС-ийн Байгалийн ухааны салбарын Химийн тэнхмийн профессор Б.Энхсаруул удирдагчтай Нүүрсний хийг метанжуулах процессын хагас үйлдвэрлэлийн туршилт хийх “Энергийн инноваци” гарааны компани байгуулах төсөл (Санхүүжилт: 30 сая төгрөг)
  2. ХШУИС-ийн Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхмийн профессор Б.Цэрэнханд удирдагчтай Эмчилгээний зохиомол шавар үйлдвэрлэх “Энх тунх” гарааны компани байгуулах төсөл (Санхүүжилт: 23,5 сая төгрөг)
  3. ХШУИС-ийн Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхмийн доктор Б.Даваапүрэв удирдагчтай Монгол орны актиномицетээс хоолойны махны үрэвслийн эсрэг үйлчилгээтэй эмийн бэлдмэл гарган авах “Mongolian Bio Future (Эм Би Фу)” гарааны компани байгуулах төсөл (Санхүүжилт: 23,5 сая төгрөг)
  4. ШУС-ийн Байгалийн ухааны салбарын Физикийн тэнхмийн профессор Б.Улам-оргих удирдагчтай Дидактикийн шийдэл бүхий физикийн дижитал контент үйлдвэрлэх “SPENUM” гарааны компани байгуулах төсөл (Санхүүжилт: 23,0 сая төгрөг)

Энэ онд өндөр түвшний 10 төсөлд 210,0 сая төгрөг, залуу судлаачийн тэтгэлгийн 11 төсөлд 100,0 сая төгрөг, инновацийн 4 төсөлд 100,0 сая төгрөг, 335 багшид судалгааны суурь зардал болох 420,0 сая төгрөг буюу нийт 830,0 сая төгрөгийг судалгааны  санхүүжилтэд олгосон байна.

МУИС-ийн 2019 оны дотоод төслийн батламж гардан авсан судалгааны багууд

ЗАЛУУ СУДЛААЧИЙН СУДАЛГААНЫ ТӨСӨЛ
Удирдагч Төслийн нэр Баталсан төсөв
Шинжлэх ухааны сургууль-Байгалийн ухааны салбар
1 Д.Даваадорж – Шинжлэх ухааны сургууль Ахлах багш Монгол орны геоморфологийн зураглал, 1:500 000 масштаб бүхий геоморфолгийн зургийн цогц мэдээллийн сан 9,113,670 ₮
2 Дав.Лхагвасүрэн – Шинжлэх ухааны сургууль Дэд профессор Зэрлэг амьтан ба бэлчээрийн малын тоо толгойн сүүлийн 50 жилийн хамаарал: Монгол орны бэлчээрийн малын тоо толгойн өсөлтөөр чоно, үнэг, болон бусад мэрэгч амьтны төлөв байдлыг загварчлах нь 8,700,000 ₮
Дүн 17,813,670 ₮
Шинжлэх ухааны сургууль-Хүмүүнлэгийн  ухааны салбар
3 Н.Гэрэлмаа – Шинжлэх ухааны сургууль, ахлах багш “Баруун бүс нутаг дахь руни бичиг, тамганы цогц судалгаа-1” 9,883,800 ₮
4 М.Даариймаа – Шинжлэх ухааны сургууль,дэд профессор Монголын ЕБС дахь англи хэлний боловсрол: Кэйс судалгаа 7,740,000 ₮
5 П.Энхжаргал – Шинжлэх ухааны сургууль,ахлах багш Монголчуудын үндэсний онцлог бүхий үг хэллэгийн  танихуйн утгын судалгаа 7,433,530 ₮
Дүн 25,057,330 ₮
Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженерчлэлийн сургууль
6 П.Гантуяа – Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль, багш Монгол адууны тамганы дүрсийг цахим системд бэлтгэх 9,720,000 ₮
7 О.Анхтуяа – Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль, ахлах багш Book Formation according to ICT Job-Skills and Computing Curricula 10,000,000 ₮
8 Ц.Соёл-Эрдэнэ – Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль, дэд профессор Хүрээлэн буй орчин дахь олон цагирагт үнэрт нүүрс устөрөгчид: бохирдол, эх үүсвэр, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх эрсдэл 10,000,000 ₮
9 С.Угтахбаяр ХШУИС, ахлах багш Халдлага илрүүлэх системийг IoT-д ашиглах нь 9,999,000 ₮
Дүн 39,719,000 ₮
Бизнесийн сургууль
10 Ж.Тунгалаг – Бизнесийн сургууль ,ахлах багш Брэндийн үнэ цэнийг хэмжих аргачлалыг боловсруулах, үндэсний брэндийн үнэ цэнийг хэмжих нь 7,410,000 ₮
11 Б.Алтан-Эрдэнэ – Бизнесийн сургууль, ахлах багш Нягтлан бодох бүртгэл (НББ)-ийн мэдээлэл боловсруулалт,  ашиглалтын судалгаа 10,000,000 ₮
Дүн 17,410,000 ₮
Нийт дүн 100,000,000 ₮

ӨНДӨР ТҮВШНИЙ СУДАЛГААНЫ ТӨСӨЛ
Удирдагч Төслийн нэр Баталсан төсөв
Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженерчлэлийн сургууль
1 М.Одсүрэн – Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль, Дэд профессор Цөмийн спектр             15,000,000.00
2 Н.Баатарбилэг Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль, профессор “Хар нунтаг ба Ногоон хөгжил – Biochar -4R”             18,867,000.00
3 О.Алтансүх – Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль, профессор Хотын хөх ул мөрийн аргачлалыг ашиглан хот, суурин газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн тогтолцоог бий болгох нь             15,000,000.00
4 О.Болормаа – Монгол улсын их сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль, профессор Үйлдвэрийн бүсийн хөрсөн дэх хүнд элементийн тархалтыг тодорхойлох, электрокинетикийн аргаар бохирдлыг бууруулах судалгаа             25,000,000.00
5 Ж.Батхүү – Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль, профессор Шар яргуй ( Pulsatilla flavescense )-ны цэцэгний химийн найрлага, биологийн идэвхийн судалгаа             21,500,000.00
6 Х.Оюундолгор –  Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль, дэд профессор Гүн сургалтын аргад суурилсан их хэмжээний шуугиант цэгэн өгөгдлийн боловсруулалт             25,000,000.00
Дүн        120,367,000.00
Шинжлэх ухааны сургууль-Байгалийн ухааны салбар
7 Б.Баяртогтох – Шинжлэх ухааны сургууль, профессор Палеарктик ба Неарктикийн хөрсний микроартроподын биологийн олон янз байдал, биогеографи, онтогенез ба филогенез             25,000,000.00
8 Н.Цогбадрах – Шинжлэх ухааны сургууль, профессор, Дэвшилтэд энергийн соронзон материалын онолын судалгаа             25,000,000.00
Дүн          50,000,000.00
Бизнесийн сургууль
9 Р.Энхбат – Бизнесийн сургууль, профессор D.C. програмчлалын онол аргыг Бизнест хэрэглэх нь             25,000,000.00
Дүн          25,000,000.00
Хууль зүйн сургууль
10 Э.Байгал – Хууль зүйн сургууль Ахлах багш Олон улсын хөрөнгө оруулалтын арбитр-өнөө ба ирээдүй             14,633,000.00
Дүн          14,633,000.00
Нийт дүн        210,000,000.00

Үүний үр дүнд МУИС-ийн олон улсын хамгийн нэр хүнд бүхий Web of Science-д бүртгэлтэй мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлсэн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тоо 1,7 дахин, тус бүтээлийг хэвлүүлсэн судлаачийн тоо 2 дахин өсөн эрдэм шинжилгээний бүтээлээрээ үндэсний судалгаа, шинжилгээний байгууллагын дунд тэргүүлэх байр суурийг сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй хадгалж  судалгааны их сургууль болж улмаар Азийн шилдэг их сургуулийн эгнээнд нэгдэн орох стратегийн зорилгыг биелүүлэх чухал ач холбогдолтой болохыг дурдан дотоод төслийн батламж гардан авсан нийт эрдэмтэн судлаач нартаа  эрдэм, судлалын ажилд нь улам их амжилт хүсье.

Эрдэм шинжилгээний хэлтэс


URL:

Tags:

Нэр: nature music Огноо: 8 November 2019

Hi there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they’ll be benefited from this site.

Нэр: golf Огноо: 8 November 2019

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

Нэр: small business Огноо: 8 November 2019

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content!

Нэр: 메이저놀이터 Огноо: 9 November 2019

below you

Нэр: buy ddos service Огноо: 10 November 2019

check below, are some entirely unrelated internet websites to ours, nonetheless, they may be most trustworthy sources that we use

Нэр: protein for sport Огноо: 11 November 2019

Thank you for all of your work on this website. Kim really loves doing investigations and it is simple to grasp why. A number of us know all regarding the compelling medium you deliver worthwhile guidance on your website and even welcome participation from some other people on that issue so my daughter is certainly understanding a lot. Enjoy the rest of the new year. You’re performing a superb job.

Нэр: real time strategy games Огноо: 12 November 2019

I would like to express my admiration for your kind-heartedness giving support to those individuals that should have help on the area of interest. Your personal commitment to getting the solution all-around appeared to be extraordinarily powerful and has always permitted those much like me to attain their targets. Your personal helpful guide can mean a whole lot to me and even further to my mates. With thanks; from each one of us.

Нэр: 우리카지노 Огноо: 12 November 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nevertheless seriously really worth taking a look, whoa did 1 master about Mid East has got extra problerms also

Нэр: 예스카지노 Огноо: 12 November 2019

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: Technology in Business Огноо: 12 November 2019

Thank you a lot for sharing this with all people you really know what you’re talking about! Bookmarked. Kindly also visit my website =). We could have a hyperlink alternate agreement between us!

Нэр: cheap last minute flights Огноо: 12 November 2019

the time to read or pay a visit to the subject material or web pages we’ve linked to below the

Нэр: ground beef recipes Огноо: 12 November 2019

Thank you so much for giving everyone an extraordinarily splendid chance to read in detail from this site. It is usually very brilliant and full of amusement for me personally and my office peers to visit the blog nearly three times in a week to read through the newest secrets you will have. And definitely, I’m just always satisfied considering the exceptional creative concepts served by you. Selected two ideas in this article are particularly the simplest we have had.

Нэр: web designing Огноо: 14 November 2019

Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nonetheless definitely really worth taking a search, whoa did one understand about Mid East has got far more problerms too

Нэр: computer programming Огноо: 14 November 2019

My wife and i got really delighted Jordan managed to finish up his homework through your ideas he received out of the web site. It is now and again perplexing to simply always be handing out concepts that many some other people could have been making money from. And we all recognize we have the writer to give thanks to because of that. The type of explanations you’ve made, the straightforward web site navigation, the relationships you can assist to engender – it’s got most incredible, and it’s really helping our son and our family reason why that situation is satisfying, and that is truly essential. Thanks for all the pieces!

Нэр: basketball games Огноо: 14 November 2019

hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this site, as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon..

Нэр: date Огноо: 15 November 2019

You could definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

Нэр: business definition Огноо: 15 November 2019

Hello very nice web site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally¡KI’m satisfied to seek out numerous helpful information here within the publish, we need work out more techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

Нэр: programming language Огноо: 15 November 2019

hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon..

Нэр: Garden Огноо: 15 November 2019

I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :) .

Нэр: News Огноо: 15 November 2019

As soon as I observed this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

Нэр: Business Research Огноо: 16 November 2019

I am very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

Нэр: animal pet Огноо: 16 November 2019

I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I will learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

Нэр: SEO Огноо: 17 November 2019

I have to show my thanks to you for rescuing me from this particular crisis. Because of researching through the search engines and obtaining solutions which are not pleasant, I figured my entire life was over. Living minus the strategies to the issues you’ve solved through the short article is a crucial case, and those which might have in a negative way affected my career if I hadn’t discovered your blog. The capability and kindness in dealing with every aspect was crucial. I am not sure what I would’ve done if I had not encountered such a step like this. It’s possible to at this point look ahead to my future. Thanks very much for your high quality and result oriented help. I will not think twice to endorse your web sites to anybody who desires direction on this problem.

Нэр: Business Engineering Огноо: 17 November 2019

As a Newbie, I am always browsing online for articles that can aid me. Thank you

Нэр: Travel Огноо: 17 November 2019

Thank you for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal website.

Нэр: decorative art Огноо: 17 November 2019

My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

Нэр: https://en.gravatar.com/jerolewi5sd Огноо: 18 November 2019

below you will obtain the link to some web pages that we assume you should visit

Нэр: chocolate cake recipe Огноо: 18 November 2019

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

Нэр: How to Implement Business Огноо: 18 November 2019

I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

Нэр: SEO Огноо: 18 November 2019

I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

Нэр: Fitness Огноо: 19 November 2019

What i do not understood is in reality how you are no longer actually a lot more well-liked than you might be right now. You are so intelligent. You realize therefore considerably on the subject of this matter, made me personally believe it from numerous numerous angles. Its like men and women aren’t involved except it’s something to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs outstanding. At all times deal with it up!

Нэр: Homes for rent to own Огноо: 20 November 2019

just beneath, are quite a few entirely not associated websites to ours, even so, they’re certainly worth going over

Нэр: Web Design Огноо: 21 November 2019

I truly appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again!

Нэр: Computer Огноо: 22 November 2019

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

Нэр: Fitness Огноо: 23 November 2019

I like this post, enjoyed this one thanks for posting .

Нэр: Garden Огноо: 23 November 2019

Very excellent information can be found on website . “The greatest mistake is trying to be more agreeable than you can be.” by Walter Bagehot.

Нэр: Home Improvement Огноо: 25 November 2019

Very interesting info!Perfect just what I was looking for!

Нэр: best cbd oil for pain Огноо: 25 November 2019

Every once in a when we pick blogs that we study. Listed beneath are the newest web-sites that we select

Нэр: News Огноо: 26 November 2019

Keep up the wonderful piece of work, I read few posts on this site and I conceive that your website is very interesting and holds lots of excellent information.

Нэр: Hot Stamp Ribbon Огноо: 27 November 2019

that could be the finish of this post. Right here you

Нэр: Home Decor Огноо: 28 November 2019

Hello, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

Нэр: News Огноо: 28 November 2019

I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)

Нэр: Home Improvement Огноо: 29 November 2019

Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog. An excellent read. I will definitely be back.

Нэр: free download for windows 8 Огноо: 30 November 2019

that may be the end of this write-up. Right here you will locate some websites that we feel you will value, just click the links over

Нэр: Designer Огноо: 1 December 2019

Dead written content , thankyou for information .

Нэр: Internet Marketing Огноо: 1 December 2019

I really enjoy reading through on this web site, it holds fantastic articles. “And all the winds go sighing, For sweet things dying.” by Christina Georgina Rossetti.

Нэр: John Deere Technical Manuals Огноо: 13 December 2019

I enjoy your composing design, do carry on creating! I will be back!

http://partscatalog.sellload.com

Нэр: Bed Room Огноо: 18 December 2019

I must convey my passion for your generosity giving support to visitors who really want assistance with the subject. Your special commitment to getting the solution all around appears to be remarkably invaluable and has without exception permitted many people like me to realize their ambitions. Your new useful report denotes a lot a person like me and even further to my peers. Thanks a lot; from each one of us.

Нэр: StevElonry Огноо: 19 December 2019

Propecia Generique Canada Prix Viagra France Levitra Disfuncion Psicologica order cialis online Cod Zentel Medication Pharmacy Online Pharmacy Using Paypal

Нэр: Linnea Rausch Огноо: 19 December 2019

Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossips and net and this is really frustrating. A good website with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

Нэр: Indoor Garden Огноо: 20 December 2019

Good – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

Нэр: Treatment Огноо: 21 December 2019

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

Нэр: Health Education Огноо: 21 December 2019

Hi my loved one! I want to say that this post is amazing, nice written and come with approximately all significant infos. I would like to peer more posts like this.

Нэр: Treatment Огноо: 22 December 2019

I will immediately seize your rss as I can’t find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me recognize in order that I may just subscribe. Thanks.

Нэр: Health Magazine Огноо: 22 December 2019

Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just couldn’t come across. What an ideal web-site.

Нэр: Website Redesign Огноо: 23 December 2019

I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thanks, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

Нэр: News Огноо: 24 December 2019

I’m commenting to let you understand of the amazing encounter my cousin’s princess gained checking your site. She mastered some details, not to mention how it is like to possess a marvelous giving heart to get the mediocre ones clearly fully grasp a number of complex topics. You actually exceeded my desires. I appreciate you for giving the necessary, safe, revealing and even fun tips about your topic to Ethel.

Нэр: News Огноо: 25 December 2019

This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your web site in my social networks!

Нэр: Healthy Drinks Огноо: 26 December 2019

Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is actually a wonderful site.

Нэр: Vacation Secret Огноо: 31 December 2019

I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :) .

Нэр: Bracelets Огноо: 1 January 2020

I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I am quite sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

Нэр: Serba-Serbi Огноо: 1 January 2020

Hello.This post was really interesting, especially since I was searching for thoughts on this issue last week.

Нэр: Health Magazine Огноо: 5 January 2020

I’ve read some excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you place to create this sort of great informative website.

Нэр: Treatment Огноо: 5 January 2020

Hello, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

Нэр: Pensions Огноо: 6 January 2020

Its good as your other content : D, thanks for posting . “In the spider-web of facts, many a truth is strangled.” by Paul Eldridge.

Нэр: plan business Огноо: 7 January 2020

I want to show my love for your kind-heartedness supporting individuals that have the need for help with the matter. Your personal commitment to getting the solution all-around became pretty insightful and has always made those like me to attain their desired goals. Your amazing warm and friendly recommendations can mean so much a person like me and substantially more to my office workers. Thanks a ton; from everyone of us.

Нэр: Graphic Design Logo Огноо: 10 January 2020

Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

Нэр: Handmade Furniture Огноо: 11 January 2020

I gotta favorite this internet site it seems handy extremely helpful

Нэр: Formula 1 Огноо: 14 January 2020

You are my intake, I have few web logs and very sporadically run out from post :) . “Follow your inclinations with due regard to the policeman round the corner.” by W. Somerset Maugham.

Нэр: Kids Furniture Огноо: 15 January 2020

You are my inspiration, I have few blogs and sometimes run out from post :) . “The soul that is within me no man can degrade.” by Frederick Douglas.

Нэр: Home Remodel Огноо: 17 January 2020

You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart. “History is the version of past events that people have decided to agree upon.” by Napoleon.

Нэр: Bath Room Огноо: 18 January 2020

I got what you intend, regards for posting .Woh I am lucky to find this website through google. “I would rather be a coward than brave because people hurt you when you are brave.” by E. M. Forster.

Нэр: Garden Ornaments Огноо: 20 January 2020

I am also commenting to let you be aware of what a excellent discovery our girl undergone reading through your web page. She mastered plenty of things, which include how it is like to have an excellent coaching heart to have certain people effortlessly understand several advanced subject areas. You actually did more than my expected results. Thanks for displaying such priceless, healthy, educational and even fun tips about the topic to Lizeth.

Нэр: Jonie Marchione Огноо: 20 January 2020

How to save money on your Auto Insurance while you are on vacation. Check here and get cheap insurance quotes.

https://junpun.tumblr.com/

Нэр: Vinyl Garage Door Огноо: 21 January 2020

I think this is one of the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers

Нэр: Fire Impact Houses Огноо: 21 January 2020

Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.

Нэр: Healthy Foods Огноо: 22 January 2020

I am not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this information for my mission.

Нэр: Business Website Design Огноо: 23 January 2020

I am not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

Нэр: Legal Aid Огноо: 24 January 2020

I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again!

Нэр: Music Огноо: 26 January 2020

Hey, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

Нэр: Business Огноо: 28 January 2020

Good write-up, I am normal visitor of one¡¦s site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

Нэр: Travel Advisor Огноо: 3 February 2020

Good – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

Нэр: Cost Effective Огноо: 6 February 2020

You are a very intelligent individual!

Нэр: Aluminium Garage Door Огноо: 7 February 2020

Hello, Neat post. There’s a problem with your web site in internet explorer, would check this¡K IE nonetheless is the market chief and a big component of other folks will pass over your fantastic writing because of this problem.

Нэр: Payday Loans Огноо: 12 February 2020

There is apparently a bundle to realize about this. I believe you made some nice points in features also.

Нэр: Affiliate Marketing Programs Огноо: 17 February 2020

Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

Нэр: Tonie Огноо: 21 February 2020

I think this is among the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers

http://collegealternatives.collegekegerators.com

Нэр: Pensions Огноо: 28 February 2020

I’ll right away grasp your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me realize so that I could subscribe. Thanks.

Нэр: Gaming Огноо: 29 February 2020

Wonderful web site. Lots of useful information here. I’m sending it to several friends ans also sharing in delicious. And naturally, thanks in your sweat!

Нэр: https://royalcbd.com/shop/ Огноо: 11 March 2020

Here is a good Blog You may Find Exciting that we Encourage You

Нэр: coinchomp Огноо: 12 March 2020

we prefer to honor lots of other online sites around the internet, even if they aren

Нэр: Cool Apps Огноо: 13 March 2020

below you

Нэр: فیلم کون کردن میلف سکسی‌ Огноо: 14 March 2020

Every the moment in a although we pick blogs that we study. Listed beneath would be the most current websites that we decide on

Нэр: Dog adoption Огноо: 14 March 2020

that could be the end of this report. Right here you

Нэр: chihuahua puppy Огноо: 16 March 2020

very few web-sites that transpire to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out

Нэр: Particia Troccoli Огноо: 16 March 2020

find hundreds of college hot girls

https://www.reddit.com/r/collegegirlclub/

Нэр: https://counterfeitmoneyforsale.online/ Огноо: 20 March 2020

the time to read or go to the material or web sites we’ve linked to beneath the

Нэр: Lowest Airfare Огноо: 20 March 2020

Hello, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

Нэр: CBD Огноо: 21 March 2020

here are some hyperlinks to web sites that we link to since we consider they’re really worth visiting

Нэр: Bathroom Remodel Огноо: 21 March 2020

You are my aspiration , I have few web logs and often run out from to post .

Нэр: CBD Огноо: 21 March 2020

although internet websites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they’re in fact really worth a go through, so have a look

Нэр: CBD Огноо: 21 March 2020

check beneath, are some totally unrelated web sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: CBD Огноо: 22 March 2020

although internet sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they’re basically really worth a go through, so have a look

Нэр: Dining Room Огноо: 23 March 2020

You are my breathing in, I possess few blogs and sometimes run out from to post .

Нэр: Pet Food Огноо: 23 March 2020

I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :) .

Нэр: CBD oil for sale Огноо: 23 March 2020

always a massive fan of linking to bloggers that I adore but really don’t get lots of link enjoy from

Нэр: CBD for sale Огноо: 23 March 2020

please stop by the internet sites we adhere to, which includes this 1, as it represents our picks through the web

Нэр: Business Training Огноо: 24 March 2020

What i do not understood is in fact how you’re no longer actually much more neatly-appreciated than you may be right now. You’re so intelligent. You recognize therefore significantly with regards to this matter, made me in my opinion believe it from numerous various angles. Its like men and women are not fascinated until it is something to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent. Always maintain it up!

Нэр: CBD for sale Огноо: 24 March 2020

please visit the internet sites we adhere to, like this 1, because it represents our picks through the web

Нэр: best CBD oil Огноо: 24 March 2020

check below, are some totally unrelated web-sites to ours, even so, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: Kids Furniture Огноо: 24 March 2020

I conceive this website has got some very fantastic information for everyone :D . “When you get a thing the way you want it, leave it alone.” by Sir Winston Leonard Spenser Churchill.

Нэр: Office Огноо: 25 March 2020

My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

Нэр: best cbd Огноо: 25 March 2020

The info mentioned inside the write-up are several of the ideal accessible

Нэр: Gadget Update Огноо: 25 March 2020

Normally I don’t learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite great article.

https://nexttgp.com

Нэр: Beach Огноо: 25 March 2020

It is truly a great and helpful piece of information. I’m glad that you simply shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

Нэр: app for pc Огноо: 26 March 2020

here are some links to web-sites that we link to because we believe they are really worth visiting

Нэр: free download for windows Огноо: 27 March 2020

usually posts some really intriguing stuff like this. If you

Нэр: apps download for windows 7 Огноо: 27 March 2020

very few web sites that occur to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out

Нэр: app free download for windows 7 Огноо: 27 March 2020

Here are a few of the internet sites we advise for our visitors

Нэр: free download for windows 10 Огноо: 28 March 2020

the time to study or check out the subject material or internet sites we have linked to below the

Нэр: Upgrade Speed Car Огноо: 28 March 2020

Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

Нэр: airbnb first time coupon australia Огноо: 28 March 2020

below you will find the link to some sites that we believe you need to visit

Нэр: realistic black dildo Огноо: 30 March 2020

one of our guests not too long ago suggested the following website

Нэр: THC Vape Oil Огноо: 30 March 2020

we came across a cool site which you might delight in. Take a appear in the event you want

Нэр: THC Oil Огноо: 31 March 2020

The details talked about within the write-up are several of the ideal obtainable

Нэр: erkek parfüm Огноо: 1 April 2020

the time to study or go to the content material or web-sites we’ve linked to beneath the

Нэр: image de marque en ligne Огноо: 3 April 2020

here are some hyperlinks to web sites that we link to for the reason that we believe they’re really worth visiting

Нэр: Home Product and Services Огноо: 4 April 2020

Only wanna input on few general things, The website design and style is perfect, the content is really wonderful. “Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it.” by Andre Gide.

Нэр: silicone rechargeable vibrator Огноо: 4 April 2020

Sites of interest we have a link to

Нэр: free download for windows Огноо: 6 April 2020

Here are several of the web-sites we advise for our visitors

Нэр: games for pc Огноо: 7 April 2020

just beneath, are many absolutely not related websites to ours, even so, they are surely worth going over

Нэр: Business Information Огноо: 9 April 2020

It’s truly a great and useful piece of info. I am satisfied that you simply shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

Нэр: Leggings Огноо: 10 April 2020

Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

Нэр: free proxies Огноо: 10 April 2020

always a huge fan of linking to bloggers that I enjoy but do not get quite a bit of link like from

Нэр: Airfare Огноо: 11 April 2020

Hi my loved one! I want to say that this article is amazing, nice written and come with approximately all significant infos. I would like to look more posts like this.

Нэр: CBD gummies Огноо: 11 April 2020

Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nonetheless genuinely worth taking a appear, whoa did one find out about Mid East has got much more problerms at the same time

Нэр: paddleboard Огноо: 12 April 2020

we came across a cool web site which you could take pleasure in. Take a appear in case you want

Нэр: CBD store Огноо: 14 April 2020

the time to study or check out the material or internet sites we’ve linked to beneath the

Нэр: CBD store Огноо: 15 April 2020

check below, are some totally unrelated web-sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: Royal CBD gummies Огноо: 15 April 2020

the time to read or take a look at the content material or web-sites we have linked to beneath the

Нэр: Tables Огноо: 20 April 2020

I really enjoy reading on this internet site , it has wonderful blog posts. “Words are, of course, the most powerful drug used by mankind.” by Rudyard Kipling.

Нэр: Android Airpods Огноо: 22 April 2020

Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

Нэр: Roseann Fluette Огноо: 24 April 2020

wonderful submit, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector don’t notice this. You must proceed your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!|

https://blog.gemalto.com/iot/2013/01/29/m2m-in-the-amazon-rainforest/

Нэр: Google Огноо: 15 May 2020

Google

That may be the end of this report. Here you’ll come across some web-sites that we assume you’ll enjoy, just click the hyperlinks.

Нэр: make money online Огноо: 17 May 2020

make money online

[...]very few internet sites that take place to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out[...]

Нэр: Blessed CBD Огноо: 23 May 2020

Blessed CBD

[...]we prefer to honor many other web websites around the internet, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[...]

Нэр: best CBD oil UK Огноо: 24 May 2020

best CBD oil UK

[...]we like to honor several other net websites on the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[...]

Нэр: best CBD oil UK Огноо: 25 May 2020

best CBD oil UK

[...]Every as soon as inside a when we select blogs that we study. Listed below are the latest websites that we choose [...]

Нэр: apps download for windows 7 Огноо: 17 June 2020

apps download for windows 7

[...]one of our guests just lately recommended the following website[...]

Нэр: AC maintenance dubai Огноо: 28 June 2020

AC maintenance dubai

[...]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nonetheless really worth taking a search, whoa did one particular study about Mid East has got much more problerms too [...]

Нэр: Sonia Randhawa Огноо: 3 July 2020

Sonia Randhawa

[...]usually posts some very fascinating stuff like this. If you’re new to this site[...]

Сэтгэгдэл бичих